28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Når kapitalens politikere har innført alleårsregel og levealdersjustering i Folketrygden i tråd med «arbeidslinja», så må de sjølsagt gå løs på uførepensjonen også. Også den skal tilpasses det nye pensjonsregimet gjennom levealdersjustering, tidsbegrensning og hardere skattlegging.

Et internt notat laga av Arbeidsdepartementet, forberedt til møte i samarbeidskomiteen LO/DNA, viser at regjeringa vil kutte titusenvis av kroner i pensjonen til mange uføre. Unio har beregnet pensjonstapet til mellom 20 000 og 36 000 kroner i året. Notatet slår blant annet fast at «Den midlertidige ordningen vedtatt i vår med levealdersjustering av uføres alderspensjon videreføres til 2018».

I deler av arbeidslivet er uføretrygd den vanligste veien ut av arbeidslivet, ikke AFP eller alderspensjon. 48 prosent av yrkesaktive kvinner blir uføre før de når vanlig pensjonsalder.

Over 340 000 nordmenn mottar uføretrygd. De fleste av dem, 80 prosent, er helt uføre. Det er i seg sjøl ille nok at bare de som har helse til å jobbe til de er 70 kan regne med å få en pensjon å leve av. For uførepensjonister kommer den «lille» ekstra haken at de ikke kan spe på med å jobbe ekstra. Når du er erklært arbeidsufør er det fordi du ikke kan jobbe!

Krystallklart kongressvedtak

LO-kongressen i 2009 vedtok å nedfelle i handlingsprogrammet at levealdersjusteringen ikke skal gjelde for uførepensjonister. Nå snakker Roar Flåthen i stedet om at de uføretrygda skal «skjermes», ikke sikres. Men handlingsplanen fra LO-kongressen snakker ikke om skjerming fra velferdsslakterne, men om å opprettholde ytelsene minst på dagens nivå:

«LO mener ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. LO kan dermed ikke akseptere at uførepensjon erstattes med en uførestønad som skal beskattes som arbeidsinntekt. LO kan heller ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. De har ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet.»

Store deler av fagbevegelsen er i opprør over at LO-ledelsen løper fra kongressvedtaket og heller vil ha «dialog» med regjeringa om hvordan uførepensjonen skal tilpasses det nye pensjonssystemet. NRK slo tidlig fast at LO var i ferd med å gi seg, og at Roar Flåthen hadde tapt. Det førte til et flaut «dementi» fra LO-toppen som bare bekreftet det som dementiet var ment å avkrefte.

Tungetale fra Stoltenberg

På den faglig topptunge LO Stats kartellkonferanse på Gol 24. november lovet statsminister Jens Stoltenberg freidig at det ikke blir kutt i uførepensjonen i årene som kommer. Men i samme åndedrag sa han også det stikk motsatte. Det er tungetale som ikke en gang Roar Flåthen kan tro på.

Stoltenberg presterte å påstå at uføretrygda vil øke, for så i neste omgang å si at det ikke kan bli snakk om fullt fritak for levaldersjustering for uføres pensjon, fordi det vil gi uføre mer i pensjon enn det de som har stått i jobb til pensjonsalder vil få!

Altså: Systemet må endres fordi uføre pensjonister vil få «for mye», og når de rødgrønne har endret systemet skal de uføre ende opp med mer enn i dag! Dette statsministerrøret står til stryk i enhver elementær prøve i logikk.

Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet er en av regjeringas bulldozere i forhold til å få LO med på kvesting av uførepensjonen. Statssekretæren var fram til 2005 knytta til samfunnspolitisk avdeling i LO, og altså utnevnt som «LOs mann» i den rødgrønne regjeringa. Hvis noen tror at det er betryggende, så glem det.

Motstanden mot forsøket på å bortforklare enda et angrep på velferdsordningene og svik mot LOs egne vedtak, fortsetter.

Den eneste levealderjusteringa som er verd å diskutere, er levetida til fagtopper og statsråder med janusansikt. Den bør nok forkortes dramatisk.

Les mer på sidene til Aksjon Forsvar Dagens Uføretrygd

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre