28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Soria Moria II-løftene om at ingen lokalsykehus skal legges ned er lite verdt, i Oslo som i Møre og Romsdal. Fra nyttår er befolkninga i hele Groruddalen henvist til Ahus i Lørenskog, Akershus.

Dette skjer som ledd i planene til Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus for å legge ned Aker sykehus som egen enhet. Samtidig prøver de å fjerne en brysom tillitsvalgt ved sykehuset.

Helsebyråkratene har vært så oppsatt på å bli kvitt Aker at de har ignorert sin egen hellige ku: driftskostnadene. Aker er nemlig det eneste sykehuset som går med overskudd, og burde derfor snarere være et forbilde for de andre sykehusene.

Bygningsmassen er i forholdsvis god stand, og kommersielle helseaktører sikler trolig etter å sikre seg et «nedlagt» Aker til privat sykehusdrift.

– La Aker leve

Fagforbundet Aker sykehus, med foreningsleder Are Saastad i spissen, har ført en langvarig kamp sammen med de 160.000 innbyggerne i Oslo nordøst som har sognet til Aker. Saastad har utrettelig frontet Aker sin sak i mediene, til stor irritasjon for helsebyråkrater, byråd og ministre.

Byråkratene hadde ikke regnet med så stor folkelig motstand, og kan ha tatt seg vann over hodet. De har ikke lyktes med å overføre store enheter til Ullevål.

– Det er ikke Aker som bør nedlegges, men Helse Sør-Øst. Are Saastad.

I mellomtida består Aker, om enn med redusert drift. Og med pasienter i kø! Sykehuset må utsette planlagte behandlinger for å ta seg av strømmen av akuttpasienter. Dette er altså et sykehus som ifølge helsebyråkratene er overflødig …

– Klarere kan vel behovet for fortsatt drift ved Aker knapt illustreres?

– Kampen for Aker fortsetter i 2011. Det er en myte at sykehuset er nedlagt, svarer Are. – Selv om sykehusstyret har vedtatt nedleggelse, viser dette seg nemlig svært vanskelig i praksis. Aker trengs, og det fungerer. Likevel tviler jeg ikke på at ledelsen i Oslo universitetssykehus og i Helse Sør-Øst til slutt klarer å ødelegge Aker, om de ikke stanses. Legg merke til at de nå er så svekket at de går til ufine angrep på motstanderne, mest direkte på oss i Fagforbundet.

Men den unike alliansen mellom befolkningen og de ansatte vi har fått i denne saken vil slå også dette tilbake, det føler jeg meg overbevist om. Det er ikke Aker som bør nedlegges, men Helse Sør-Øst, sier Saastad til Revolusjon.

Angriper fagforeninga

Nå er det tydelig at Are Saastad skal tas, for å sikre «ro» rundt nedleggingsprosjektet. En brysom tillitsvalgt blir sendt samme vei som pasientene, til Ahus. Ledelsen i Oslo universitetssykehus (OUS) hevder med syltynn argumentasjon at han hører til på en avdeling som overføres. Saastad og Fagforbundet Aker mener dette er feil, og at ledelsen ønsker å bli kvitt en brysom topptillitsvalgt.

Det har vakt forargelse i faglige miljøer at leder av Fagforbundet i Oslo, Mari Sanden (Ap), til tross for dette ikke vil støtte kravet om at Saastad skal få bli på Aker og viser til at man «må følge reglene for virksomhetsoverdragelse».

– Hadde du ikke ventet bedre støtte fra lederen av Fagforbundet i Oslo?

– Dette ønsker jeg ikke å kommentere, svarer Are på spørsmålet fra Revolusjon.

Fagforeninga har på egen hånd bestemt seg for å gå til rettslige mottiltak. 24. og 25. januar behandles en begjæring om midlertidig forføyning for Oslo byfogdembete. Her vil det bli avgjort om Saastad kan få stå i stillingen i Oslo Universitetssykehus til saken kommer til ordinær behandling i Oslo tingrett.

Innsamling runder hundre tusen

En rettsprosess koster penger. Mange penger. Men støtten har strømmet på. Enkeltpersoner og noen fagforeninger har i løpet av få uker samlet inn et imponerende beløp for å beholde Saastad som ansatt i Oslo universitetssykehus, og som fagforeningsleder i Fagforbundet Aker. Summen som er samlet inn nærmer seg 100.000 kroner. Men mer trengs.

– Vi er helt avhengige av solidariteten i fagbevegelsen.

– Hva kan enkeltpersoner og fagforeninger gjøre konkret for å støtte deg og kampen videre?

– Støtten så langt er imponerende, på tross av at vi foreløpig ikke har gått så bredt ut, sier Are. Han forteller at de har mottatt bevilgninger fra LO i Trondheim, Fagforbundet Søndre Nordstrand og fra Heismontørenes Fagforening i tillegg til en lang rekke enkeltpersoner.

– Vi er helt avhengige av solidariteten i fagbevegelsen, og oppfordrer derfor klubber og fagforeninger til å bevilge støtte til saken på de kommende årsmøtene. Vi kan ikke la makta rå, bare fordi de har mer penger enn oss.

Revolusjon bringer med dette oppfordringa fra Are videre.

Innsamlinga fortsetterInnsamlingskontoen som skal brukes har nummer 0530 04 44190. Kontoen disponeres av Aker sykehus' venner, og er satt av til dette formålet alene. Små og store beløp er velkomne. Merk innbetalinga «Støtte til juridisk prosess for Are Saastad».
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre