28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Både HK/Transportarbeiderforbundets varslede sympatiaksjon ved flere godsterminaler på Østlandet og HK/Fellesforbundets oppfordring om å boikotte bedriften, som nekter å undertegne tariffavtale er lovlige, heter det i dommen fra Oslo Tingrett.

Bekken & Strøm dømmes til å betale LO og forbundene til sammen vel 300 000 kroner i saksomkostninger.

Dette var en kamp fagbevegelsen ikke hadde råd til å tape. Solidariteten og grunnplansaktivismen var avgjørende for resultatet. Revolusjon gratulerer de streikende og alle i fagbevegelsen som har støtta dem!

Les mer hos handelogkontor.no

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre