23 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Onsdag den 2 desember kl 14.00 avsa Arbetsdomstolen (AD – tilsvarer Arbeidsretten, o.a.) dom i den såkalte Lavalsaken (mål A 268/04). Ifølge AD-dommen skal fagforbundene Byggnads og Elektrikerna betale 2,5 millioner kroner i skadeerstatning og saksomkostninger til det latviske byggselskapet Laval på bakgrunn av konflikten i Vaxholm høsten 2004.

– Først beslutter AD at konflikten mellom Byggnads og Laval er lovlig og ikke må bringes til opphør. Fem år seinere beslutter samme domstol at man nå skal betale en omfattende allmenn skadeserstatning. Dagens dom strir mot sunn fornuft. Det er ubegripelig at fagbevegelsen skal betale erstatning når man har fulgt gjeldende svensk rett og beslutninger i AD, sier leder for Byggnads Hans Tilly i en kommentar til dommen.
Arbeidsretten har samtidig kommet fram til at Laval ikke har kunnet sannsynliggjøre at de har lidd økonomisk tap som følge av konflikten. Fagbevegelsen trenger derfor ikke betale noen erstatning for økonomisk tap.

– Dommen i Laval-saka er svært alvorlig og vil kunne få store konsekvenser for svenske lønnstakere. Når svenske fagforeninger nå vilkårlig kan bli tvunget til å betale store erstatningsbeløp blir det vanskelig å jobbe for rettferdige vilkår for utenlandske bygningsarbeidere, sier Hans Tilly.
– Men det som verre er, er at hele Lavalsaken, fra EU-domstolens dom i Vaxholmsaken til regjeringens forslag til Laval-lov, åpner for lønnsdumping, fortsetter Hans Tilly.

Som også den svenske LO-ledelsen har påpekt, fikk «Sverige garantier før vi ble medlem av EU om at vi skulle få ha vår modell i fred».
Når, om ikke nå, skal de faglige og politiske makthaverne gjøre bruk av disse garantiene og meddele de berørte EU-institusjoner at hvilke lover og regler som skal gjelde på det svenske arbeidsmarkedet blir bestemt av den folkevalgte riksdagen og ikke av ikke-valgte byråkrater og lovfortolkere i Brussel og Luxemburg. Stå opp for den svenske modellen!

Artikkelen er sterkt forkortet. Les hele den svenske teksten her.

Gösta Torstensson sitter i styret for den svenske Folkrörelsen Nej till EU og har skrevet en rekke bøker og hefter om EU-spørsmål.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre