9 desember 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Kristin Halvorsen. Pressefoto.Den kapitalistiske vokterorganisasjonen OECD er fornøyd med liberaliseringene og regjeringas økonomiske politikk, men mener at de norske velferdsordningene, ikke minst trygde- og sjukelønnsordningene, er altfor «slakke».

Finansminister Halvorsen fra SV er glad for omfavnelsen, og takker for støtten til regjeringas  planlagte «reformer i velferdspolitikken» og den forestående våroffensiven mot  tidligpensjonen (AFP).

Den samla norske bruttogjelden har ikke vært høyere siden jappetida på 80-tallet, ifølge Statistisk sentralbyrå. Beregninga omfatter husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen. Den samla bruttogjelden er på over 3000 milliarder kroner. Kreditt til husholdninger utgjorde ved utgangen av desember 1566 milliarder kroner, altså et drøyt oljefond. Kredittveksten har vært på 14,6 prosent siden desember 2005. I samme tidsrom har gjennomsnittlig lønnsvekst for vanlige folk ligget på under fem prosent.

Med andre ord går sparinga ned, gjelda opp og folk tærer på det de måtte ha av formue. Hovedårsaken er sannsynligvis boligdyrtida.

- Kutt i velferden!

Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid OECD la den 30. januar fram sine vurderinger av norsk økonomi. Finansminister Kristin Halvorsen får skryt for sin restriktive håndheving av den såkalte handlingsregelen, det vil si at Finansdepartementet fortsatt foretrekker at sjukehusene har tomme senger eller legges ned for å «drive i balanse», i stedet for å bruke av Norges enorme finansielle ressurser.

OECD er tilfreds med at regjeringa vil prøve å tvinge igjennom pensjonsfella i løpet av vårsesjonen, og understreker at «reform av pensjons- og velferdsordningene er nødvendig for å oppmuntre til individuelt ansvar» (!). Ifølge denne kapitalistiske vokterorganisasjonen er de norske velferdsordningene, ikke minst trygde- og sjukelønnsordningene, altfor «slakke» og dreper arbeidslysten...

Organisasjonen er naturligvis bekymret for at det blir brukt for mye penger på offentlig sektor og ulike former for subsidier. Det gjelder åpenbart ikke milliardinvesteringene for militær opprustning eller massive bevilgninger til krigføring utenlands, som OECD forbigår i stillhet.

Halvorsen er glad for støtten fra OECD

Etter mye skryt, advarer OECD mot overoppheting av den norske økonomien, overoppheting i boligmarkedet og faren for økt lønnsvekst. Organisasjonens resept er å bruke enda mindre oljepenger og å tvinge flere sjuke i arbeid.

- Det er gledelig at rapporten uttaler seg så rosende om den økonomiske utviklingen i Norge, vårt rammeverk og den makroøkonomiske styringen, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet. - Rapporten gir også støtte til Regjeringens arbeid med pensjonsreform og reform i arbeids- og velferdspolitikken, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Vi minner for ordens skyld om at det var denne regjeringa som skulle gi en «ny kurs», gjenreise velferden, sørge for en ny miljøpolitikk og så videre…

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre