9 desember 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

kraftlinjer anna valberg unsplash

Og til vinteren kan det bli enda verre

Om sommeren er strømprisen vanligvis svært lav i Norge. Sånn er det ikke lenger. 

Kraftprisen har økt med 246 prosent de siste 12 månedene, ifølge SSB. Spotprisen var på over 1 kr/kWh allerede i august. Nettleie, elavgift og moms kommer på toppen. 

For forbrukere, industri og bønder betyr dette voldsomme utgiftsøkninger. Spesielt i Sør-Norge, der husholdninger får en ekstraregning på rundt 2000 kroner i måneden. Midt- og Nord-Norge slipper foreløpig billigere unna. Dette fordi det ikke er kapasitet i nettet i de nordlige prissonene til å få strømmen derfra transportert til utenlandskablene. 

Det vil Statnett og ACER gjøre noe med. Det skal investeres titalls milliarder i nettutbygging de nærmeste åra. Til det går også de såkalte flaskehalsinntektene fra eksporten, inntekter som Statnett tidligere kunne bruke til å redusere tariffgrunnlaget, dvs. nettleia.

Eksport og nedtapping

I Norge har det tradisjonelt vært to grunner til høy strømpris: Kalde vintre eller lite vann i magasinene. Aha, så det har vært lite vann i sommer? Neida, i slutten av juli var fyllingsgraden 68 prosent. Siden har den gått ned i takt med økt strømeksport, med fare for at det blir knapt med vann i høst. Da får vi nok høre at prisen skyldes halvtomme magasiner og at vi er «nødt» til å importere dyr kraft fra kontinentet og våre naboland.

Eksporten genererer enorme inntekter til kraftselskapene og kabeleierne. Logikken i systemet er at strømmen flyter dit prisen er høyest, etter budrunder. Dette har EU og ACER bestemt gjennom en sinnrik metodologi. 

Om krafta er «grønn» spiller ingen rolle. Prisnivået er bestemt av den dyreste energiproduksjonen, det vil ofte si kull eller gass. Kullprisen er tredobla sommeren 2021. På toppen kommer høye CO2-avgifter som del av EUs såkalte klimapakke. Karbonprisen er i skrivende stund 60 euro pr. tonn. 

Folk blir flådd

Vannkrafta er perfekt for dem som vil profittere på strømeksport. Den kan reguleres enkelt og effektivt ved å åpne eller stenge demningene. Produksjonskostnaden er tilnærmet null når kraftverket først eksisterer.

Denne fantastiske naturgitte ressursen har bygd landet og velferden lenge før olja kom. Det kan den fortsatt gjøre, om ikke kraftbaronene og EU-tilhengerne får lov til å omgjøre et naturgitt fortrinn til en rein eksportvare. Eneste redning er å få Norge ut av energiunionen til EUs energibyrå ACER. Det vil i praksis si et brudd med EØS-avtalen. 

Uten rein og billig strøm blir det ikke ny industri og det grønne skiftet alle snakker om. Den relativt rimeligere norske strømmen vil gradvis bli utligna med europeisk og britisk strømpris. Dette skjer for fullt med den nye kabelen til Tyskland, og vil bli forsterka ytterligere når Englandskabelen kommer i drift i oktober.Den aleine vil gi et påslag på 10 øre/kWh.

Arbeidsfolk får dobbel regning: De vil bli flådd for å holde varmen i stua til vinteren, og de risikerer på sikt å miste jobben når kraftkrevende industri finner ut at den like gjerne kan flytte utenlands.

Alt dette betyr at det latterlige lønnsoppgjøret for lengst er blitt et minusoppgjør, og at reallønnstapet vokser for hver dag med høy strømpris. Det går mot en kald og dyr vinter!

Artikkel fra Revolusjon nr. 59, høsten 2021.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre