20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Bergensbanen ved Ustaoset.. © Foto: NSB / Rune Fossum.Bergensbanen ved Ustaoset. © Foto: NSB / Rune Fossum.Å være mot jernbanereformen og for EUs jernbanepakke henger ikke på greip.

Arbeiderpartiet i opposisjon har gått til harde angrep på jernbanereformen til den mørkeblå regjeringa. Reformen splitter opp NSB og legger opp til anbudsutsetting, også når det gjelder persontrafikken. 

EUs fjerde jernbanepakke krever nettopp det som ligger i jernbanereformen. Skal reformen stanses og reverseres, så må man altså blokkere påleggene som følger av jernbanepakka fra EU. Derfor har både Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet krevd at Norge nedlegger veto mot disse rettsaktene fra EU. Det fikk de LO-kongressen med seg på.

Jonas Gahr Støre og Ap-ledelsen innynder seg hos LO som sanne forkjempere for en offentlig styrt jernbane underlagt nasjonal kontroll. Ap gjentar til det kjedsommelige at EØS-avtalen har et nærmest ubegrensa handlingsrom. Det er naturligvis sludder. Handlingsrommet som eksisterer innafor EØS-avtalen er først og fremst at Norge kan reservere seg mot direktiver og forordninger som kommer fra Brussel. Men dét rommet vil Ap for alt i verden unngå å gjøre bruk av.

– Reversere er ikke et begrep vi forholder oss til!
Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet

Hvis jernbanepakka fra EU først blir del av norsk lov, vil det i neste runde være et lovbrudd å reversere den, ettersom EØS-loven er overordnet nasjonal lovgivning. I EØS-lovens § 2 står det: «Bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, skal i tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold. Tilsvarende gjelder dersom en forskrift som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, er i konflikt med en annen forskrift, eller kommer i konflikt med en senere lov.»

Desto viktigere er det at vetoretten brukes mot Jernbanepakke IV før rettsaktene blir implementert i norsk lovverk. 

Jernbanepakke IV inneholder også en revidert forordning om Det europeiske jernbanebyrået ERA. Blir denne norsk lov, betyr det at Norge avgir nasjonal suverenitet og kontrollmyndighet til ERA, på bekostning av det norske Jernbanetilsynet. I praksis betyr det bl.a. at lokomotiver og vogner som er godkjent i Italia ikke kan kontrolleres av norske myndigheter når materiellet ruller på norske skinner. Da kan en heller ikke snakke om nasjonal og offentlig styring av jernbanesektoren, slik Ap gjør.

Da burde vel saken være opplagt for de erklærte NSB-vennene i Arbeiderpartiet?

Langt ifra. Blant alle Arbeiderpartiets 82 toppkandidater til Stortingsvalget er det bare 23 som sier at de vil benytte vetoretten mot EUs Jernbanepakke IV. Det viser en kandidatundersøkelse som Nei til EU foretok i sommer.

Når Dagsavisen 15. august gjentatte ganger prøver å få svar på om Ap vil reversere jernbanereformen, gir nestleder Hadia Tajik til slutt følgende svar: – Reversere er ikke et begrep vi forholder oss til!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre