22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Statsminister Tony Blair foreslår en rekke nye og utvida terrorlover, som innevarsler nye skritt mot politistat og meningsforbud. Det umiddelbare resultatet er økt rasisme.

Tall fra Scotland Yard presentert av Sky News 1. august, viser at det er registrert 269 tilfeller av rasistisk motiverte angrep i Storbritannia siden 7. juli, dagen for terroraksjonen i London som kostet mer enn 50 mennesker livet. I den samme perioden ifjor ble det bare rapportert om 40 tilfeller av kriminalitet mot etniske og religiøse minoriteter. Det tilsvarer en økning på 600 prosent.
Med de nye lovforslagene, ligger alt til rette for enda mer opptrapping av den rasistiske volden.

Internering

I formen er de fleste forslagene til skjerpa anti-terrorlover rettet mot ekstreme muslimske miljøer, og enkelte islamistiske grupper foreslås forbudt. Men de favner langt videre enn det. Generelt går forslagene ut på at det skal bli enda lettere å internere folk, og å ekspressdeportere mennesker med fremmed bakgrunn fra Storbritannia. Politiet skal få utvida fullmakt til å holde folk i varetekt på mistanke, uten siktelse. Eksisterende lover om vern av borgerlige friheter og menneskerettigheter, skal om nødvendig tilpasses de nye «behovene».

Et av forslagene er en «gummiparagraf»: 'Rettferdiggjøring' eller 'forherligelse' av terrorisme hvor som helst, skal være å anse som en forbrytelse. Loven skal slå ned på en hver «indirekte forbindelse» med terrorisme.

Hva er terrorisme?

Det store spørsmålet er da sjølsagt hvem som skal definere terrorismebegrepet.
Statsterrorismen som Storbritannia daglig utøver i Irak, i tett samarbeid med USA, blir neppe rammet av regjeringas egen definisjon. Den som fordømmer denne statsterrorismen, og samtidig framholder at det irakiske folkets motstandskamp mot okkupantene er rettferdig, risikerer derimot å bli kriminalisert for «rettferdiggjøring av terrorisme» – ettersom okkupantene definerer enhver form for motstand mot okkupasjonsmaktene og deres kollaboratører som «terrorisme».

Det liberale partiet har antydet motstand mot lovforslaget. Men forslagets skjebne hviler i hendene på back-bencherne i Blairs eget parti. Dessverre er det lite sannsynlig at venstresosialdemokratene i Labour tør å konfrontere sjefen. Heller ikke denne gang.

Ved å ri på bølgen av terrorfrykt, vil Blair føre Storbritannia langt inn i politistaten. Og han vil presse EU til å følge etter. Den danske kloningen av Bush og Blair, statsminister Anders Fogh Rasmussen, har varslet skjerping av de danske terrorlovene – som allerede har rammet Greenpeace. Organisasjonens kriminelle terrorgjerning besto i å henge opp et banner…
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre