16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Mens Norge skal lokke Sverige inn i NATO, skal Sverige bidra til at Norge bindes enda tettere til EU.

Forsvarssjef Sverre Diesen har funnet ut at Norge ikke kan stole på hjelp fra NATO dersom det oppstår en alvorlig konflikt mellom Russland og Norge. Årsaken er ifølge Diesen at NATO har økt fokuset på å kjempe mot terror, for eksempel i Afghanistan. Dette går fram av den ennå ikke offentliggjort Forsvarsstudie 07, som er lekket til Aftenposten.

At det norske folket ikke kan stole på NATO som annet enn en garantist for norsk krigsdeltakelse, underkastelse for USA og plyndring av skattepengene våre, kunne vi ha fortalt forsvarssjefen for lenge siden.

Nei til NATO! Demonstrasjon mot NATO-møtet i Oslo april 2007.
Ut av NATO! © Foto: Revolusjon
USA og NATO har bruk for Norge som oljereservoar, økonomisk og militær bidragsyter samt som fredssjakal i fåreklær. NATO er ikke en støtte for, men en fiende av, norske nasjonale interesser. Sånn har det vært siden 1949, men etter at Norge mista sin betydning som strategisk oppmarsjområde og bombekrater for krig mot Sovjetunionen, er det norske militærvesenets rolle som borgerstatens indre voldsapparat og som brikke i USAs geopolitiske spill lettere å øyne.

Deltakelsen av norske soldater og materiell i den kriminelle NATO-krigen mot «terror» er bare en av konsekvensene av NATO-medlemskapet. For befal som oppriktig trodde at det norske «forsvaret» var tiltenkt en rolle i å forsvare grensene, er det frustrerende å se at ressursene blir brukt på imperialistiske rasekriger mens vernepliktshæren bygges ned som følge av pålegg fra det samme NATO som skal «forsvare oss».

Men det er lenge siden det norske borgerskapet hadde omsorg for nasjonale interesser. Det eneste det verner om i dag, er de internasjonale profittinteressene. Derfor lystrer det NATO som garantist for utenlandsinvesteringene, likegyldig om forsvarssjefen kan fortelle dem at NATO ikke har til hensikt å komme Norge til unnsetning. En logisk følge av denne realistiske vurderinga burde være norsk utmelding av den imperialistiske alliansen. I stedet brukes det upålitelige NATO som argument for å føre Sverige inn i samme NATO.

Sverre Diesen har i det siste hatt hyppige møter med sin svenske kollega, der målet er maksimal samordning av norske og svenske våpensystemer og stridskrefter. Oppbygginga av EUs Nordic Battle Group (NBG) inngår direkte i planene. At det her inngår land med ulik tilknytning til EU og NATO, innebærer at NBG kan virke som «katalysator» for et nærmere samarbeid mellom de to organisasjonene, heter det i den felles rapporten .

Sverige skal med andre ord føres lengre inn i det «euroatlantiske» samarbeidet, mens Norge skal bindes enda tettere til EU. Den gjensidige tilliten mellom to broderfolk skal brukes til å smøre planer om svensk NATO-medlemskap og norsk EU-medlemskap. Dette er realitetene bak ideer om å utvikle et «nordisk forsvarssamarbeid», slik blant andre SVs Stein Ørnhøi har ivret for – nå også i kompaniskap med Wallenbergerne.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre