30 november 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

flukt

Hurraropene fra Hurdal har forstummet. Valgflesket ligger på dynga og regjeringsplattformen er på vei inn i makuleringsmaskinen.

Kalddusjen kommer etter gledestårene, skreiv vi rett etter valget. Men vi medgir at sviket mot valgløftene kom fortere enn venta, etter bare noen uker med ny regjering.

Hurdalsplattformen er en utvanna versjon av valgløftene på de fleste områder. Men den inneholder tross alt noen forsikringer. Som å «gjeninnføre feriepengetillegg for permitterte og arbeidsledige», innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år, reversere taxireformen og «så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke». 

Suppa var likevel så tynn at SV fant det best å takke for seg i regjeringssonderingene. Det gjorde partiet klokt i. Nå viser det seg at ingrediensene har kokt bort allerede før servering.

Nå kappløper statsrådene om å gravlegge deler av Hurdalsplattformen sammen med valgflesket. Mest overraskende er det at den nye regjeringa velger å gi ballespark til fagbevegelsen og «vanlige folk» allerede før den er blitt varm i trøya. 

De arbeidsløse får ikke feriepengetillegget i 2022 likevel, sier arbeidsminister Hadia Tajik. Frp, SV og Rødt ble nedstemt da de krevde at løftet måtte oppfylles. Og for å lappe på de vanvittige strømprisene, vedtok Stortinget midlertidig å øke bostøtten. Igjen ble Frp, SV og Rødt stemt ned da de ba om at økt bostøtte ikke måtte komme til fratrekk fra andre ytelser. 

NAV fulgte kjapt opp. Dagen etter stortingsvedtaket sendte NAV følgende tekstmelding til en bruker: «Hei, du vil fredag 19. november få 3.070 kroner ekstra i bostøtte. Denne må du spare til desember måned da du vil få tilsvarende mindre utbetalt av Nav i desember. Ha en fin dag videre.»

Heller ikke løftet om en tannhelsereform «klarte» regjeringa å innfri i forslaget til statsbudsjett. Den «klarte» derimot å øke forslaget til forsvarsbudsjett med 59 millioner.

Og hva med Hurdalsløftet om at «handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som norsk arbeidsliv, energi og jernbane»? 

Så langt er det bare munnsvær. Handlingene viser det motsatte. Arbeidstilsynet styrkes, men bemanningsbransjen får ikke noen kniv på strupen. Mest konkret er løftet om å reversere taxireformen. Dessverre tror vi ikke at det skjer, fordi det betyr alvorlig nærkamp med ESA og EØS-avtalen. 

Men hva med de klare jernbaneløftene før valget, der AP sammen med Sp, SV, Rødt og MDG høytidelig forsikra om at fjerde jernbanepakke ikke skulle implementeres i Norge? 

Nå sier Støre, Huitfeldt og samferdelsminister Nygård nå at det ikke er «nødvendig» å kreve unntak fra EUs jernbanepakka, ettersom direktetildelinger er lovlige fram til 2023! Overgangsbestemmelser er ikke unntak, de har ligget i direktivene hele tida. Dette forsøket på grov bløff vil Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet ikke finne seg i. LO-ledelsen er nesten nødt til å støtte dem, ettersom de har et kongressvedtak i ryggen.

Dersom Nygård og Huitfeldt etter dette ikke en gang tør å be EU pent om norske unntak fra jernbanepakka, bør det være grunn mer enn god nok til å reise mistillitsforslag. Tør SV og Rødt gjøre det?

Det er tvilsomt. Litt åte er lagt ut til SV før budsjettforhandlingene. Sannsynligvis vil Audun Lysbakken få lov til å innkassere noen små «seire» på klima, utdanning og kanskje velferd, som gjenytelse for at partiet sikrer budsjettflertall.

La ikke regjeringa slippe unna med å holde velgerne for narr!

I mindretallsregjeringa av Arbeiderpartiet og Senterpartiet har Ap sikra seg samtlige statsråder som virkelig betyr noe for utenrikspolitikken og EØS. Utenriks, samferdsel, energi, klima og miljø og arbeid ligger trygt under Ap-ministres kontroll. Flere av dem kunne like gjerne ha vært utnevnt av EU-kommisjonen. Det holder å nevne Anniken Huitfeldt og Espen Barth Eide.

Sp fikk riktig nok forsvarsministeren, Odd Roger Enoksen. Han er imidlertid usvikelig lojal overfor USA, og dermed uproblematisk. Det er dessuten beleilig at det er han som må ta støyten for løftebrudd overfor sine egne på Andøya. Så kommer Ap unna det også.

Hurraropene fra Hurdal har forstummet og ekkoet er oppslukt av skogen omkring. Den som tror at alt blir bedre til neste år, når regjeringa har full kontroll med eget budsjett, lurer seg sjøl.

Det er nå det må reises kamp og motstand. Hvis ikke, vil den nye regjeringa raskt notere seg at den slipper unna med å holde velgerne og fagbevegelsen for narr.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre