16 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Kommunistisk plattform (KPml) har nylig holdt sitt første ordinære årsmøte og valgt en ny ledelse. Kommunistisk plattform oppsto i mars 2007 som svar på at AKP, som siste rest av kommunistisk organisering i Norge, ble likvidert og slått sammen med valgalliansen RV til et venstrereformistisk partiprosjekt, «Rødt».

KPml er det eneste nye initiativet som har kommet etter oppløsninga av det norske partiet som tross alvorlige mangler og feil liknet mest på et kommunistparti. Med et nytt arbeiderparti som erklært mål, har KPml klart å forene kommunister fra AKP, NKS, Revolusjon og RU til felles innsats for å legge fundamentet for gjenreising av et kommunistisk parti på marxismen-leninismens grunn. Det er en møysommelig prosess som vi vet at krever prinsippfasthet og tålmodighet.

Vi har gjennom året som har gått vist evne og vilje til å utvikle grunnlaget for kommunistisk organisering og enhet. KPml har arrangert et vellykket seminar om partiorganisering og kampen mot revisjonismen, og vi har gjennom åpent møte og på annet vis markert 90-årsjubileet for Oktoberrevolusjonen , noe resten av ”venstresida” lot passere i stillhet.

Behovet for et kommunistisk parti som mobiliserer de mest framskredne delene av arbeiderklassen til å sette spørsmålet om revolusjon og et sosialistisk Norge på dagsorden, er ikke blitt mindre, men større enn før. Som det heter i den politiske beretninga enstemmig vedtatt av årsmøtet: «Imperialismen av i dag bevarer og forsterker alle kjennetegn som Lenin i sin tid ga. Den er blitt enda mer aggressiv og mer bakstreversk enn før. I tillegg er den globaliserte imperialistiske produksjonsmåten og det imperialistiske verdensmarkedet direkte årsak til de forestående miljøkatastrofene som er i ferd med å rive vekk ressursgrunnlag, legge landområder øde og driver millioner av mennesker på flukt. (…)

(…) I en situasjon der de revolusjonære og progressive kreftene trenger politisk klarhet og ledelse, har hele ”venstresida” spilt fallitt, uten annet å tilby enn en reformert og mer ”omtenksom” kapitalisme av gammelt sosialdemokratisk merke.»

KPml sitt første årsmøte kunne oppsummere solid framgang i utviklinga av politisk og ideologisk enhet, som resultat av omfattende felles studier og sams praksis på nye områder. Organisasjonen har tatt viktige skritt for styrking av propagandaarbeidet, teoretiske studier, organisatorisk lagsbygging og aktiv innsats i klassekampen og i kampen mot imperialisme og krig.

Samordningsutvalgets beretning og den vedtatte arbeidsplanen stiller en rekke mål og prioriterte arbeidsfelter opp for den kommende perioden. Årsmøtet vedtok å styrke forbindelsene med den internasjonale marxist-leninistiske bevegelsens partier og organisasjoner. Det ble også vedtatt uttalelser om AFP-kampen og om Norges og NATOs rolle som krigsforbrytere i Afghanistan .

Et nytt samordningsutvalg ble valgt som øverste ledelse i KPml. Kjell Arnestad fortsetter som talsperson for KPml.

KPML logoKommunistisk plattform

Februar 2008

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre