16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Er norske soldater som kommer hjem i likposer det eneste som kan bremse NATO-Norges blodtørstighet?

BombegjengenStatsminister Bondevik har klart det kunststykke å føre norske styrker ut i blodige krigshandlinger på fremmed jord to ganger i løpet av tre år.

Regjeringa nøyer seg ikke med aktiv deltakelse i blodige massakrer som ikke skiller mellom sivile og soldater. Den presterer i tillegg å krenke både afghansk og norsk suverenitet. Regimet som er installert i Kabul er mildt sagt lite begeistret for at USA fortsetter krigshandlingene på egen hånd, utenfor enhver FN-kontroll. Den norske regjeringa har på sin side i praksis frasagt seg ansvaret for egne statsborgere som er sendt ut i kamphandlinger, ettersom de ikke står under norsk militær kommando.

Dobbeltløgn

Via amerikanske kilder fikk den norske offentligheten rede på at norske eliteavdelinger deltar i kampene. Styrkene står under amerikansk kommando og er en del av Operasjon Enduring Freedom. Elitetroppene ankom Afghanistan etter at krigsminister Kristin Krohn Devold fikk Stortingets godkjenning til å sende av gårde «rundt 100 spesialister innen vinteroperasjoner».

- Jeg er forberedt på at nordmenn i verste fall kan miste livet. Av og til frykter jeg det. Men jeg håper virkelig at det ikke skjer. Vi gjør så mye vi kan for å hindre norske tap, sa Bondevik til Dagbladet 5. mars.

Dette er naturligvis en kristelig dobbeltløgn. Ville man forhindre norske tap, hadde man ikke sendt soldater i det hele tatt. Hvis det mot formodning skulle være sånn at statsministeren ble tvunget til å utkommandere norske leiesoldater, burde han i det minste sørget for at de befant seg under norsk kommando. Det gjør de ikke. Derfor gjør ikke «vi» noe som helst for å hindre norske tap; soldatene er helt og holdent prisgitt den amerikanske militære operasjonsledelsens militære vurderinger og disposisjoner.

Indirekte bekrefter krigsminister Krohn Devold at norske myndigheter ikke har den fjerneste kontroll med hva de norske soldatene blir utkommandert til. Til NTB sa hun at dette er første gang hun får formell melding om at nordmenn er direkte involvert i kampene, før hun tilføyde: – Men jeg utelukker ikke at det kan ha skjedd tidligere.

Pentagon styrer norske «frivillige»

Det var Pentagon som først bekreftet at nordmenn deltar i angrepene, sammen med soldater fra USA, Australia, Canada, Danmark, Frankrike og Tyskland. Spesialstyrkene i Afghanistan består av soldater og befal fra Marinejegerkommandoen ved Ramsund Orlogsstasjon og personell fra Hærens Jegerkommando ved Rena Leir i Østerdalen. Identiteten deres blir holdt skjult, angivelig av frykt for represalier fra «terrorister». Følgelig er det alt annet enn sikkert at den norske offentligheten får greie på det for etter lang tid når disse «frivillige» frontkjemperne kommer hjem i likposer.

Hard motstand mot okkupantene

Den amerikanske offensiven i det østlige Afghanistan er den største siden krigen startet i oktober 2001, muligens med unntak av offensiven mot Tora Bora i desember. De USA-leda okkupasjonsstyrkene har støtt på uventa hard motstand. 9 yankee-soldater og et ukjent antall afghanske medløpere er offisielt meldt døde. BBC melder 6. mars at også 3 danske og en tysk soldat skal være drept. Inntil 1500 Taliban- og al Qaida-soldater skal ha omgruppert seg øst i Afghanistan ved byen Gardez. Kampene foregår i opptil 3000 meters høyde under strenge vinterforhold med snø og kulde.

Det er sjølsagt her den norske "ekspertisen" kommer inn i bildet. Forsvarets Overkommando skryter uhemmet av æren ved å få lov til å være med på massakrene: -- At amerikanerne ønsker styrkebidrag fra Forsvarets spesialstyrker viser at deres kompetanse er meget ettertraktet.

Vakuumbomber mot sivile

Talibanstyrkene har forskanset seg sammen med sine familier i grotter og huleganger i fjellene. USA benytter anledninga til å utprøve sine nye superbomber med enorm sprengkraft og en «vakuumeffekt» som suger oksygenet ut av hulegangene. Hundrevis av afghanere er trolig drept, mange av dem sivile som har søkt tilflukt i fjellgangene.

I tillegg til spesialstyrkene på omlag 100 mann, er det 70 andre norske soldater i Afghanistan. Noen av disse er underlagt den britiskleda fredsstyrken ISAF, mens andre er rene leiesoldater i den amerikanskstyrte operasjonen Enduring Freedom. Den amerikanske offensiven opererer helt uavhengig av, og delvis helt på tvers av ønskene til den nye afghanske regjeringa til Karzai.

Kilder: NTB, Dagbladet og Forsvarsnett
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre