30 november 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Breivik er representant for en ny europeisk fascisme som er igang med å utvikle det ideologiske grunnlaget for et fascistisk diktatur. Nazismens ekstreme jødehat er ubrukelig i dag, i stedet for «jødebolsjevismen» er fienden nå «kulturmarxisme» og islam.

Det skriver Danmarks kommunistiske ungdomsforbund i en analyse av Breiviks «manifest» og koblingen til Huntingtons nykonservative teorier om sammenstøt mellom sivilisasjonene. Les den her (dansk).

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre