30 november 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

jastFor fagbevegelsen må det å «tenke nytt om lønnsarbeidets rolle i våre liv» bety å avskaffe lønnsarbeidet, skriver Jan R. Steinholt (HK-medlem og redaktør av Revolusjon) i denne replikken.

«Har fagbevegelsen mistet sine visjoner?» spør Tone Smith i FriFagbevegelse (10. januar 2020).

Spørsmålet er berettiget. Fagbevegelsen har, som Smith skriver, vært tufta på «visjoner for en radikalt annerledes framtid basert på samarbeid og fellesskap».

Det Smith ikke har fått med seg er at denne nye framtida het og heter sosialisme, det vil si et samfunn uten kapitalistisk utbytting. Visjonen fordunstet dessverre fra fagbevegelsen i siste halvdel av forrige århundre.

Avskaff lønnsarbeid

Smith erkjenner riktignok at den rådende samfunnsmodellen fører til rovdrift på natur og mennesker. Hun nevner fremmedgjøring og en rekke sosiale bieffekter.

Løsninga består ifølge henne i å tilfredsstille minimumsbehov og omdefinering av arbeid. Istedenfor å løfte de nederst på inntektsstigen, er det på tide at fagbevegelsen gjør det motsatte, er hennes resept.

Problemet med dagens fagbevegelse er at den ikke tør løfte blikket ut over kapitalismens knugende rammer.

Systemet som truer vårt eksistensgrunnlag har et navn: Kapitalismen. For fagbevegelsen må det å «tenke nytt om lønnsarbeidets rolle i våre liv» bety å avskaffe lønnsarbeidet, det vil si kjøp og salg av arbeidskrafta som en vare på et kapitalistisk arbeidsmarked. Som igjen betyr at vi må avskaffe et samfunn basert på privat eiendomsrett til produksjonsmidlene.

Sosialismen som mål er dessverre plukket ut av vedtektene til nesten alle LO-forbund, med et hederlig unntak for Norsk Arbeidsmandsforbund (muligens også noen andre) som fremdeles vil «arbeide for et samfunn som bygger på sosialistiske grunnverdier».

Men det er ikke sånne visjoner Tone Smith har i tankene når hun oppfordrer fagbevegelsen til å løfte blikket. Nei, hun vil heller ha en moderne samling i bånn: «Tenk om vi kunne pålegge oss selv – kollektivt – en reduksjon i materiell velstand!»

Økogrønn emballasje

Hva som er visjonært ved å adoptere en tro kopi av det som var arbeidsgivernes krav om kollektive lønnsnedslag for hundre år tilbake, er ikke godt å si. Men lønnsreduksjon for klimaets skyld er sikkert en besnærende vri for NHO rett før årets hovedoppgjør. Tidligere NHO-sjef Jens Ulltveit-Moe ligger allerede i forkant som erklært støttespiller for MDG.

Problemet med dagens fagbevegelse er at den ikke tør løfte blikket ut over kapitalismens knugende rammer. Det er trist.

Enda tristere er «radikale» forsøk på å pakke kapitalens angrep på reallønn og velferd inn i økologigrønn ideologisk emballasje.

Publisert på Fri Fagbevegelse 17. januar 2020 (under en annen overskrift).

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre