22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

De mektige verdenslederne holder uttalige taler og krangler på klimatoppmøtet i København i disse dager. Klimaaktivister fra hele verden drar til byen for å protestere, for å forsøke presse lederne til å ta grep. Selv har jeg ikke noe tru på dette. Klimaet kan ikke reddes med det system som setter profitt fremst. Dette er mitt innlegg i klimadebatten.

Ledere over hele verden deltar på det store klimamøtet i København, som holdes fra 7. til 18.desember, for å diskutere miljøproblemene. Dette gir håp til mange over hele verden. Men de dominerende aktørene i København er mer opptatt av å bevare kapitalismen og oppnå konkurransefortrinn enn å redde jordkloden. Og det som ikke er på dagsorden er kjerna i problemet: kan kapitalismen bestå, dersom klimaet skal?

Jordkloden står ovenfor en klimakrise og trenger akutt beredskap. En forestående katastrofer truer. Liv kan bli ødelagt og forandret for alltid.
Atmosfæren og havet har blitt varmere på grunn av forbrenning av kull, olje og gass, samt ødeleggelse av regnskogen. Isbreer og polarisen smelter i raskere og raskere tempo. Økt global oppvarming vil bety flere kraftige orkaner og store endringer i været generelt. I Afrika, der store deler av menneskeheten allerede lider av krig, fattigdom og mangel på mat, vil dette bety ødeleggende tørke. Dette vil gjøre de gjeldende problemene enda mer kritiske.
 
Jordklodens skjebne står på spill, og det er et vitenskapelig faktum. Det vil bli enda større og mer dramatisk ødeleggelse av klodens økosystem, med mindre man ikke gjør store globale endringer i måten mennesket bruker naturen.
 
I dag er 50 prosent av verdens skoger borte. Den gjenværende regnskogen inneholder det rikeste mangfold av arter. Men de blir utslettet med forbløffende hastighet. Den nåværende hastighet på utslettelse av arter, er mer enn 1000 ganger raskere enn det naturlige. Vann, luft og jord over hele verden er sterkt forurenset. I verdens hav er 75 prosent av all fisk under angrep av overfiske.
 
For eksempel USA står for 5 prosent av verdens befolkning, men 25 prosent av de globale karbonutslippene. De rike kapitalistlandene er ansvarlig for størsteparten av miljøødeleggelsene. Men de som lider mest, som følge av konsekvensene av miljøforandringene, er det fattige folket i den tredje verden.
Planeten blir ødelagt ikke på grunn av noen ”naturlig prosess” eller ”den menneskelige natur”, men på grunn av det kapitalistiske system, som behandler naturen bare som en ressurs som skal utnyttes og frembringe profitt.
 
Kapitalismen kan ikke løse miljøproblemene på en bærekraftig og rasjonell måte samt legge godt grunnlag for fremtidige generasjoner. Profitt fremfor alt vil ikke redde miljøet. Utvide eller dø vil ikke redde miljøet. Altså, kapitalismens lover er ikke forenelig med bærekraftig utvikling.
Produksjonsmidlene og teknologien finnes allerede, som kan brukes for å løse miljøproblemene. Og ikke minst, det finnes milliarder av mennesker over hele verden, med sin store kunnskap og kreativitet, som kan bli mobilisert, ledet og sluppet løs for å finne ut hvordan man kan sette en stopper for ødeleggelsen av jordkloden.
 
Dersom man ønsker å redde livsgrunnlaget vårt vil vi trenge revolusjon, for å etablere sosialismen på veien til en kommunistisk verden. Under sosialismen kan menneskeheten samhandle med omgivelsene på en bærekraftig måte og bevist regulere produksjonen. I et sosialistisk samfunn eier arbeiderklassen produksjonsmidlene og kan med det organisere en produksjon etter plan, som tar sikte på tjene behovene for menneske, ikke profitt.
Hvis du ønsker en verden der folk lever og trives, hvor vi handler sammen som vaktmestere for jordkloden, bør du slutte deg til den kommunistiske bevegelsen. Skjebnen til jordkloden og menneskeheten står på spill … og vi har en hel verden å vinne.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre