23 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Folkelig mobilisering vil uansett sørge for at nazistenes planlagte markering blir en skammelig fiasko, men vi aksepterer ikke at politiet sløser skattebetalernes penger på å forsvare nazister.

nailnazismPolitiet i Fredrikstad ga først naziorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen tillatelse til å marsjere i Fredrikstad 29. juli under parolen «Knus homolobbyen». 16. juni ombestemte de seg etter å ha oppdaget at det kunne bli motdemonstrasjoner. Det er en seier at nazistene ikke får marsjere, men begrunnelsen fra politiet er svært provoserende; de uttaler at det er fare for at motstanderne til nazistene kan bli voldelige.

«Motstandsbevegelsen» har sitt utspring i Sverige, men har forgreninger i både Norge, Danmark og Finland og de krysser gjerne grensene. Medlemmene står bak drap, vold, bombeattentat og våpenbesittelse. Selv kaller de seg «en revolusjonær nasjonalsosialistisk kamporganisasjon». Nazistenes «ytringsfrihet» preget det okkuperte Norge fra 1940–1945. De 72 årene som har gått siden krigens slutt har vist at nazistenes agenda ikke har forandret seg – den er fortsatt hat, vold, mord og terror.

«Disse bevegelsene er i sin natur kriminelle.»

Selv om det ikke blir noen marsj 29. juli åpner politiet for å gi tillatelse på et annet tidspunkt. Begrunnelsen fra politiet for å gi demonstrasjonstillatelse er grunnlovsparagraf 100 om ytringsfrihet. Men nazisme har ingenting med ytringsfrihet å gjøre, det er organisert kriminalitet kamuflert som ideologi. Disse bevegelsene er i sin natur kriminelle. Hadde politiet tatt utgangspunkt i dette ville de lett kunnet avverge nye triks fra nazistene som nå forsøker å gjennomføre marsjen under annet navn og med ytringsfrihet som parole.

Kanskje er det justisministeren som under bordet pålegger politiet å ignorere FNs internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering? Den slår fast at «organisasjoner og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering, er ulovlig og forbudt». I så fall kan politijuristene vise til Straffelovens § 185 om hatefulle ytringer:

«Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering …»

Arrangementets hovedparole gjør det enkelt for politiet å vise til nevnte paragraf. Folkelig mobilisering vil uansett sørge for at nazistenes markering blir en skammelig fiasko, men vi aksepterer ikke at politiet sløser skattebetalernes penger på å forsvare nazister.

Ja til et nazifritt Norge!

Iverksett FNs pålegg om å forby rasistiske og fascistiske organisasjoner!

Innlegget er også sendt til flere aviser i Østfold, blant annet Fredrikstad Blad.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre