19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Den 2. juni i år kunne utenriksminister Jonas Gahr Støre fortelle Stortinget: «Vi har allerede avholdt fem kurs for irakiske politiledere, med vekt på politiets rolle i et demokratisk samfunn, ledelse og administrasjon, menneskerettigheter og kvinner i politiet. Denne opplæringen vil bli videreført.»

Etter at Irak ble hærtatt i 2003, meldte Norge – som offisielt ikke støttet okkupasjonen – og daværende utenriksminister Jan Petersen seg raskt til tjeneste for å lære opp irakiske sikkerhetsstyrker, politifolk og offiserer fra det innsatte kollaboratørregimet. Denne opplæringa har pågått både i Irak og ved Joint Warfare Centre i Stavanger, samt ved NATO-skolen i Oberammergau i Tyskland, og har fortsatt også etter at Norge trakk ut de siste offiserene fra Irak i fjor.

På sine hjemmesider kan NATO stolt berette om at alliansen i fjor trente opp 1.000 offiserer i Irak og 500 ved NATO-anlegg i Europa, blant annet Norge. Hensikten skal være å lære de irakiske offiserene «verdiene» som sømmer seg for hær og politi under «demokratisk kontroll» (i et okkupert land!). Det har man åpenbart lyktes svært dårlig med, ettersom disse elementenes myrderier har tiltatt dess flere NATO har hatt på kurs. Kan det ha noe med pensum eller kvaliteten på elevene å gjøre?

Bare i september ble likhusene i Bagdad fylt opp med 1536 døde kropper. Morderne er i all hovedsak dødsskvadroner fra Innenriksdepartementet som opererer i politiuniform, et vanlig fenomen som også FNs menneskerettighetesorgan i Irak (UNAMI) lenge har rapportert om. For å ta unna likhaugene, skal det bygges to nye likhus i byen.

General Yassin al-Dulaimi, nestkommanderende i innenriksdepartementet i Den grønne sonen, har ved flere anledninger sagt rett ut på irakisk fjernsyn at dødsskvadronene i all hovedsak består av politifolk og soldater, mange fra hans eget departement ­– seinest rapportert av nyhetsbyrået IPS 19. oktober. Det er en alminnelig oppfatning at Ordensavdelinga ved Bagdad-politiet er helt og fullt kontrollert av den mektige Badr-militsen, som er tett forbundet med flere av partiene som «regjerer» på okkupantenes nåde.

Initiativtakeren til å lære opp irakiske forrædere fra disse gruppene var tidligere Bagdad-ambassadør John Negroponte, som tok med seg sine erfaringer som bakmann for dødsskvadronene i Honduras da han tjenestegjorde der på 1980-tallet.

Det er ille nok at en norsk regjering driver opplæring av irakiske landsforrædere, selv om NATO beordrer det. Et hakk verre er det at det blant disse med stor sannsynlighet også befinner seg et betydelig innslag av regelrette drapsmenn og torturister. Eller kan vi stole på at vår utenriks-, forsvars- og justisminister har avkrevd vandelsattest av disse irakiske «skoleelevene»?

Komiteen for et fritt Irak (KFI) 

Jan R. Steinholt

Innlegget er sendt til en rekke aviser over hele landet.
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre