30 november 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Roy Pedersen, leder i Nei til EU. Foto: Nei til EU

Velgernes dom er krystallklar. Det nye stortinget får en sammensetning med overveldende flertall mot jernbanepakka fra EU. Partiene Ap, Sp, SV, Rødt og MDG er samstemte i dette spørsmålet.  

EUs fjerde jernbanepakke er ennå ikke vedtatt i EØS-komiteen der Norge, Island og Liechtenstein møter EU. Når regelverket ikke er innlemmet i EØS-avtalen, er det heller ikke folkerettslig bindende.  

Velgerne har gitt Solberg-regjeringa oppsigelse. Som et siste stikk mot utakknemlige velgere varsler Erna Solberg at hun likevel akter å få jernbanepakka innlemmet i EØS-avtalen på neste møte i EØS-komiteen 24. september, altså etter valget og før det nye Stortinget trer sammen.  

Dette er et forsøk på å tvinge et nytt Storting til å videreføre en jernbanepolitikk som velgerne ikke vil ha.  

En slik EØS-innlemmelse mot flertallets vilje vil være respektløst overfor det norske folkestyret. Også partier som frykter for EØS-avtalens legitimitet og folkelige oppslutning, bør være bekymret.  

Vi vil advare den avtroppende regjeringa mot å legge utilbørlig press på Island og Liechtenstein, noe som kan skape vansker for det framtidige samarbeidet med våre EFTA-partnere i EØS.  

Beskjeden til regjeringa og våre EFTA-partnere er at det norske demokratiet må respekteres: EØS-komiteen må ta EUs fjerde jernbanepakke av sakskartet inntil ei ny norsk regjering er på plass.  

Roy Pedersen er leder i Nei til EU.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre