1 desember 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

– Et lite, men viktig, skritt nærmere et nytt kommunistisk parti, oppsummerer Kommunistisk plattform.

Kommunistisk plattformKommunister med forskjellig bakgrunn og et aldersspenn fra 19 til 69 deltok på seminaret som Kommunistisk plattform (KPml) avholdt et sted på Østlandet.

Det ble et nyttig og framtidsorientert seminar med bra oppslutning og god diskusjon. Hovedtemaer var utviklinga av og framtidsutsiktene til det nye partiet Rødt, og metodene og prinsippene for gjenreising av et kommunistisk parti i Norge. Siste del av seminaret dreide seg om veien videre for en partiforberedende enhets- og samlingsprosess, der en konkret handlingsplan ble skissert og lagt fram til debatt.

  • Les hele på kpml.no - der også flere av innledningene på seminaret er lagt ut.
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre