20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Varsleren Edward Snowden har fått årets Bjørnsonpris. Den er mer enn velfortjent.

Verdens folk, også millioner av amerikanere, takker Edward Snowden. CC-BY-SA Ted Eytan.Verdens folk, også millioner av amerikanere, takker Edward Snowden.
CC-BY-SA Ted Eytan/flickr
Prisen blir utdelt i Molde den 5. september. Men prismottakeren uteblir fordi den norske staten nekter å garantere for hans sikkerhet, etter trusler og påtrykk fra USA.

Det forteller det meste om Norge som en ryggesløs vasallstat.

- Med stor personlig risiko og stort mot har han avdekket alvorlige brudd på personvernet og vist hvordan stater kan bruke ny elektronisk teknologi til å overvåke ikke bare sine egne borgere, men også andre staters borgere.

Professor Thomas Hylland Eriksen , styremedlem i Bjørnson-Akademiet.

Snowden er ettersøkt av amerikanske myndigheter fordi han har avslørt masseovervåkinga til NSA og andre amerikanske hemmelige tjenester, en masseovervåking som også rammer amerikanske borgere og strider klart mot USA egne lover.

Dét spiller ingen rolle for en norsk regjering som påstår at den er særdeles opptatt av personvern og «individets frihet». Det er naturligvis bløff fra ende til annen. De mange avsløringene av hva PST, Forsvarets Etterretningstjeneste og andre norske overvåkingsorganer bedriver i inn- og utland taler sitt tydelige språk. En virksomhet som i mamge tilfeller skjer i tett samarbeid med nettopp tjenester som CIA og NSA.

Heller ikke opposisjonspartiet Ap vil løfte en finger for å hjelpe Snowden, sjøl ikke midt i en valgkamp. Det gjorde Jonas Gahr Støre klart tidligere i sommer overfor NTB. Både Ap og regjeringa prøver å avpolitisere hele spørsmålet ved å hevde at det er en sak for utlendingsmyndighetene og domstolene, som vi alle vet er fullstendig «uavhengige» av de politiske makthaverne. Av stortingspartiene er det bare SV som har forsøkt å tale Snowdens sak.

Med et sånt politisk påtrykk er tildelinga fra Bjørnson-akademiet en modig handling. Enda modigere hadde det vært om akademiet hadde lagt utdelinga til den norsk-russiske grensa, slik at Snowden kunne ha tatt imot prisen under russisk vern, et personvern norske myndigheter avmektig hevder at de er ute av stand til å gi. Dét ville i enda sterkere grad ha blottstilt det ynkelige Norge i verdens øyne.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre