16 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

EU innførte for kort tid siden en ny runde med sanksjoner mot Iran, og unionens utenrikspolitiske leder Catherine Ashton uttalte at tiltakene «sender et sterkt budskap» og at Irans kjernefysiske program er «en årsak til en alvorlig samt voksende bekymring». Sanksjonene retter seg mot et bredt spekter av banker, enkeltpersoner, forskning og spesielt oljesektoren. EU-sanksjonene går lenger enn de forrige vedtatt av FN den 9. juni, og blir de mest omfattende sanksjonene EU har pålagt en enkelt stat.

Selv om Iran er en topp-eksportør av råolje (rangert som nr. to i OPEC) må landet importere sin raffinerte bensin (mye fra Europa). Dette gjør Iran spesielt sårbar i forhold til de nye sanksjonene. Men som et tiltak for å motvirke dette, søker Iran å øke sin selvforsyning på dette feltet. Det bygges syv nye raffinerier og ni andre er planlangt.
Både Russland og Kina viste motstand mot de nye sanksjonene, men deres motstand utgjør svært lite. Begge landene har økonomiske fordeler av gode forbindelser med Vesten, spesielt med tanke på investeringer og marked.

Imperialistisk rivalisering?

EU og USA er på samme linje i kampen mot Iran, selv om EU har mer å tape på sanksjonene mot den islamske republikken (økonomisk). Dette bekrefter at det i dag ikke finnes noen rivalisering mellom det imperialistiske USA og Europa. Snarere er USA og EU sammen en del av en enkel imperialistisk blokk, der motsigelsene er ikke-antagonistiske.

Imperialistisk rivalisering er ubetydelig i dag. Det er mindre og mindre mulighet til å spille på en imperialistmakt mot en annen i håp om «splitt og hersk». Kommunister og antiimperialister bør ikke stole på at imperialistisk rivalisering vil fremme folkets kamp. Istedet må kommunistiske og antiimperialistiske krefter legge mer vekt på enhet på tvers av utbytta land i enkeltspørsmål, for å kunne slå imperialistene tilbake og med det muliggjøre en krise i det imperialistiske system som helhet.

Imperialistisk hykleri

Selv om kommunister motsetter seg en verden med atomvåpen, støtter vi de undertrykte landenes rett til selvbestemmelse, som inkluderer retten til å utvikle kjernefysiske våpen i forsvar mot imperialistisk aggresjon. Så beskyldningene om Irans kjernefysiske program må studeres i en større sammenheng: USA arbeider aktivt for å destabilisere Iran og de ønsker å innføre en lakei-regjering som er mer vennlig mot vestlige interesser. Og det er svært like påstander som ble brukt som begrunnelse for hvorfor det var «nødvendig» å invadere Irak i 2003, som brukes i dag mot Iran.

Til tross for all propagandaen har imperialismen vist seg å være den største leverandør av vold i hele menneskehetens historie, og Iran har full rett til å forsvare seg mot dette.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre