lørdag 22 januar 2022

Revolusjon nr 27Nummer 27 utkom høsten 2003 og inneholder blant annet disse artiklene:

 • Hent soldatene hjem
 • Støtt motstandskampen i Irak
 • «Folkestyrets» fallitt
 • Grensesprengende (kommentar)
 • Kamp mot sosial dumping
 • Dollaren - en grønn papirtiger
 • FN inn som ryddegutt?
 • Skjerping av motsetningene
 • Norge medløper for okkupantene
 • Revisjonister som quislinger i Irak
 • Drømmen om det nye amerikanske tusenårsriket
 • Hvor nå, Israel? Av Lars Akerhaug, Palestinakomiteen
 • Reformismen som veirydder for fascismen
 • Enver Hoxha: De tragiske hendelsene i Chile - en lærdom for revolusjonære verden over
 • Professorat i svartekunst
 • Slutterklæring fra det 7. internasjonale seminaret Revolusjonens problemer i Latin-Amerika
Alle artikler ligger ikke ute på nett.
Last ned denne utgaven av bladet i pdf-format.