16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Dokumentasjon

Forord fra Revolusjon: Vi presenterer her et lite kjent dokument fra perioden med polemikk mot sovjetrevisjonismen, brakt fram i lyset av All-Unionens kommunistiske parti (bolsjevikene) og gjengitt i det indiske tidsskriftet Revolutionary Democracy (april 2006). APA og KKP mer enn antyder at krustsjovistene tok livet av Stalin, og at Beria spilte en vesentlig rolle i revisjonistenes og imperialistenes skitne spill.

APA og KKPs framtidsbeskrivelse, som i 1964 kunne virke som "utenkelig", framtrer i 2006 som en ganske presis historisk fasit: «… den revisjonistiske provokasjonslinja til krustjovistene [vil]  føre til total ødeleggelse av SUKP og av Sovjetunionen. Dette vil i sin tur føre til at sovjetrepublikkene vil bli omdanna til kolonier og protektorater for den vestlige imperialismen.» 


FELLESERKLÆRING FRA SENTRALKOMITEEN I KINAS KOMMUNISTISKE PARTI OG SENTRALKOMITEEN I ARBEIDETS PARTI I ALBANIA I ANLEDNING J.V. STALINS 85-ÅRS FØDSELSDAG

21. desember 1964

Mao TsetungEnver Hoxha 1981Stalins fødselsdag er en revolusjonær festdag for alle sanne kommunister og patrioter. Krustsjov-klikken, som har gjort en avtale med imperialistene og deres marionetter – Tito-klikken, bestemte seg for å diskreditere kamerat Stalin ved hjelp av fabrikerte dokumenter som var forberedt for lenge siden av imperialismens hemmelige tjenester og formidlet i rett tid til agenten deres – Beria. Da krustsjovistene hadde bestemt seg for å splitte SUKP, undergrave partiet fra innsida, splitte den kommunistiske verdensbevegelsen, og da de hadde bestemt seg for å bidra til den gradvise degenereringa av økonomien i Sovjetunionen og av det sosiale og politiske systemet i landet, la de på den 20. partikongressen fram sine fabrikerte anti-Stalin-dokumenter i form av en rapport om «Hvordan overvinne persondyrkinga av Stalin». Hittil har denne rapporten ikke blitt offentliggjort i Sovjetunionen eller i Kremls satelittstater. Men teksten i den kom beleilig, opp mot kunngjøringa på kongressen, og blei overlevert av Krustsjovs håndlangere i Vesten til Tito-klikken...

Krustjovistene har fjerna mange viktige dokumenter fra arkivene som beviser at de har deltatt i terroristaktiviteten til folkets skjulte og åpne fiender. Krustsjovistene var hovedinspiratorene og dem som organiserte tysting og arrestasjoner i stor skala. Men de er de første til å legge hovedskylda for disse forbrytelsene på sin «kompanjong» Beria. Og seinere har de lagt skylda på kamerat Stalin, som de eliminerte av frykt for at han skulle arrestere og uskadeliggjøre dem – disse elendige hyklerne og forræderne.

Kommunistene i Kina og Albania og alle sanne kommunister i verden, fordømmer Krustsjov-klikken som spyr ut sitt raseri mot Stalins navn og sak, og også mot hans legeme, som de på utspekulert vis og bak folkets rygg fjerna fra Lenin-Stalin-mausoleet for å vanære ham. De kriminelle handlingene til Krustsjov og hans håndlangere vil få langsiktige konsekvenser. Disse handlingene vil føre til degenerering og etter hvert til ødeleggelse av Sovjetunionen og SUKP...

Enten vil Sovjetunionen under Krustsjovs ledelse bli omforma til en byråkratisk, sosialimperialistisk stat, og SUKP vil da bli nomenklaturaen som vil utgjøre overbygninga i denne staten, eller så vil den revisjonistiske provokasjonslinja til Krustjovistene gjøre ende på SUKP og på Sovjetunionen slik at sovjetrepublikkene vil bli omdanna til kolonier og protektorater for den vestlige imperialismen. Kamerat Stalin advarte ofte mot den faren mot landet og partiet som kom fra skjulte, indre fiender som handla i samsvar med planene til imperialistenes sikkerhetstjenester. I dag har Stalins advarsler blitt bekrefta av virkeligheten.

«Palasskuppet» i Kreml som blir organisert av revisjonister i den nåværende sentralkomitéen i SUKP, viser hvor tilspissa maktkampen i partiet og staten er. «Uten Krustsjov, men på Krustsjovs veg» – slik er dagens slagord til revisjonistene og forræderne som med vitende og vilje rakker ned på navnet, saka og de siste ønskene til kamerat Stalin.

Gjenoppliving av det virkelig sosialistiske Sovjetunionen, og det å hindre at Lenin-Stalins fedreland bryter sammen eller blir omforma til ei sosialimperialistisk makt, er bare mulig ved en proletarisk sosialistisk revolusjon som blir leda av et sant kommunistisk parti - stalinistenes parti.

Mao Tsetung

Enver Hoxha

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre