20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Nazistisk «toleranse». Tegning: Carlos LatuffGjennom Utøya-massakren og sitt propagandamanifest har fascisten Anders Behring Breivik synliggjort båndene mellom den «siviliserte» høyresida og høyreterrorismen.

Ikke alle tidligere medlemmer av Fremskrittspartiet har sprengt Oslo sentrum i lufta, men alle som har sprengt Oslo sentrum i lufta er tidligere medlemmer av Fremskrittspartiet.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik har flere års medlemskap i Fremskrittspartiets ungdom bak seg. Han var ifølge VG en av de aller mest aktive debattantene på nettforumet til FpU, hvor han blant annet diskuterte med blivende politikerstjerner i Fremskrittspartiet. Flere av disse innehar nå viktige politiske posisjoner. I ett av sine foruminnlegg sier Breivik at han fryktet borgerkrig i Europa «når muslimene blir i flertall».

Det er sjølsagt ikke sånn at alle tilhengere av Fremskrittspartiet er terrorister. Men det er en kjensgjerning at alle som har utført terrorhandlinger i Norge siden 70-tallet har vært i befatning med Fremskrittspartiet eller noen av dets forløpere og avleggere. Fremskrittspartiet er en froskedam der også de giftige paddene trives og yngler.

Det ultrareaksjonære partiet Demokratene er en slik avlegger. Partiet oppsto etter at Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Vidar Kleppe røk uklar med Carl I. Hagen.

Demokratenes ordførerkandidat i Kristiansund, Henning Krane, har blitt gjenstand for politietterforskning etter publiseringen av lydopptak hvor han diskuterer politiske attentater. En annen listetopp for samme parti skrev i mai på Facebook: «Landssvikere renner landet over av. Det er et tidsspørsmål før de første skuddene faller.»

Den organiserte rasismen

Islamofobi i Norge. Tegning: Carlos Latuff.Disse elementene har også vært eller er medlemmer av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og Norwegian Defence League (NDL). 

På det rasistiske nettstedet document.no har Breivik postet 75 innlegg. Behring Breivik har ifølge det svenske magasinet Expo også vært aktiv på et nordisk nazistisk forum med over 22.000 medlemmer.

I 1995 deltok en FrP-politiker, Øystein Hedstrøm, på et nazimøte på Godlia kino i Oslo. 

Etter terrorudåden fortsetter Carl I. Hagen – i strid med alle kjente fakta fra Europol og andre – å påstå at «de fleste terrorister er muslimer».

Den som ikke er i stand til å se båndene mellom de mørkeblå og brune kreftene må være mer enn blind. 

Den «respektable» høyresida

Dessverre er heller ikke det konservative Høyre så kultivert som man helst ville tro.

Erna Solberg fortjener honnør for at hun har gått kraftig ut mot muslimhetsen og trukket parallellen til jødehetsen i mellomkrigstida. Men også i hennes parti er det brune understrømninger.

Konspirasjonsteorien om kampen mellom sivilisasjonene har sine talsmenn i Høyre. Tidligere stortingsrepresentant Hallgrim Berg skreiv i boka si «Amerikabrevet» fra 2007 at «målet til det militante og imperialistiske islam er verdsherredøme. Den første etappen er å presse Europa til å bli eit Eurabia. Metoden er ikkje lenger hærstyrkar, men ein kombinasjon av olje, emigrasjon, fødselstal, utnytting av demokrati og toleranse, trugsmål, kulturelt press, grenselaus terrorisme og tusenårig tolmod».

«Bedre død enn rød»

Massemorderen fra Utøya presenterte seg som «kommandør Anders Behring Breivik i den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen» da han ringte politiet fra Utøya.

Antikommunismen er en gammel fellesnevner for fascismen og de mer respektable borgerlige partiene. Den fascistiske hoven har lang tradisjon for å stikke fram, særlig i Unge Høyre. Først etter terrorudåden 22. juli fant Unge Høyre ut at slagordet de har lånt fra Franco-fascistene og nazistene var upassende. Jakkemerker, flyers og T-skjorter med ordlyden «Heller død enn rød» skal nå fjernes fra alle Unge Høyre-kontorer i landet. Kampanjematerialet ble seinest brukt i valgkampen i 2009.

Fri flyt for hatpropaganda

SIAN og tilstøtende «herligheter» har i flere år vært aktive på en rekke nettsteder. Og da snakker vi ikke bare om egne blogger for den rasistiske menigheten, men i høy grad også på de anstendige borgerlige avisenes nettsider, der gjennomslagskraften er hundre ganger større. Den voldsomme og hatske kommentarpostinga har i årevis pågått på sidene til Nettavisen, VG og så videre. Selv den mest amatørmessige surfer på internett kan knapt ha unngått å støte på en rekke kommentarer av dette slaget. Her har også mange «hverdagsrasister» opplagt latt seg lokke med.

Men PST har tilsynelatende ikke vurdert denne hatske utskjellinga som noe problem. Derfor var Behring Breivik angivelig totalt ukjent for PST. For blant andre Antirasistisk Senter var Breivik slett ikke ukjent.

I bakkant

Sikkerhetsorganenes oppblåste stab har tydeligvis ikke vist den islamofobiske aktivititen, ofte med dårlig skjulte trusler om kriminelle handlinger av verste sort, nevneverdig interesse. Det samme gjelder de godt betalte ekspertene ved Forsvarets forskningsinstitutt. I en Aftenposten-kronikk den 9. august, Ensporet terrorforskning?, medgir Thomas Hegghammer ved FFI at det nok stemmer at «ingen norske akademikere har fordypet seg i den såkalte antijihad-bevegelsen, den spesifikke grenen av høyreekstremisme som Anders Behring Breivik springer ut fra. Her har skribenter som Øyvind Strømmen og organisasjoner som Antirasistisk Senter ligget i forkant.»

Det må være en total fallitterklæring for profesjonelle hemmelige tjenester og terrorekspertise, når frivillige organisasjoner og amatører «ligger i forkant» på dette feltet.

Politiske føringer

Grunnen ligger opplagt ikke i manglende evner og ressurser hos de profesjonelle, men har å gjøre med klare politiske føringer i retninger som stemmer overens med maktelitens og kapitalens fiendebilder. I sin nye trusselvurdering av 29. juli skriver PST at «Rekrutteringen til antiislamske grupper i Norge har så langt vært begrenset», før Politiets sikkerhetstjeneste i neste setning må medgi at «(D)det er imidlertid en betydelig, og delvis ukjent aktivitet på ulike sosiale medier der antiislamske synspunkter fremmes.»

PSTs vurderinger etter massakren på Utøya er at «Norske høyreekstremister har vært lite aktive de siste årene. Miljøene preges av et fravær av sterke lederskikkelser og manglende organiseringsevne. Kontakten mellom personene synes primært å være av sosial karakter. Enkelte personer har kontakt med meningsfeller i Europa, men det ser ikke ut til at denne kontakten har hatt vesentlig betydning for aktiviteten i miljøet her i landet. […]»

Farligere i februar?

Dette står imidlertid i motstrid til trusselvurderinga som samme PST la fram bare et halvt år tidligere, i februar 2011. «Aggressive russiske nynazister, norske anti-islamister og radikale muslimer utgjør en livsfarlig cocktail som kan eksplodere hvert øyeblikk, mener Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), skrev VG 27.2. og fortsatte: «Blant annet vektlegger PST at det høyreekstreme miljøet nå er på sterk fremmarsj, etter at ytre høyre i flere år har ligget med brukket rygg.»

Rapporten som ble lagt fram etter terrordrapene prøver å forklare hvorfor Breivik ikke ble fanget opp av filteret: «Det er på flere områder vesentlige forskjeller mellom det høyreekstreme miljøet og forhold knyttet til siktede. Den siktedes ideologiske overbevisning synes å skille seg fra flertallet av personer tilknyttet de tradisjonelle høyreekstreme miljøene i Norge.»

På lag med sioniststaten

Stadig flere i det fascistiske og rasistiske miljøet ser på den jødiske staten Israel som en taktisk alliert og spydspiss i korstoget mot muslimer og arabere. Breivik var en av disse.

Dette terrenget stemmer naturligvis ikke med det pro-sionistiske kartet som PST opererer etter i sin kamp mot (islamistisk) terror etter amerikansk oppskrift. En lederartikkel i avisa Jerusalem Post straks etter 22. juli – som siden er blitt «beklaget» – uttrykte stor forståelse for holdningene, om enn ikke handlingene, til Breivik, mens en kommentator i samme avis mente AUF-leiren var en treningsleir for terrorister …

Etter det nazistiske Holmlia-drapet på Benjamin Hermansen for ti år siden har de tradisjonelle nazistene dels ligget lavt, dels skiftet ham. Den anti-semittiske «heil og sæl»-stilen har blitt skjøvet mer i bakgrunnen, teoriene om den jødiske sammensvergelsen er forbeholdt den interne sjargongen mens man utad har kjørt på muslimhets og konspirasjonsteorier om at verdenskalifatet er nært forestående.

Alle anti-rasister har fått med seg dette linjeskiftet i de voldelige rasistiske miljøene, og har ropt det ut gjentatte ganger. Blant annet gjennom gjentatte demonstrasjoner mot SIAN og NDL. 

Ubehjelpelighet, eller?

«Så langt har ikke PST informasjon som tilsier at siktede har hatt kontakt med personer i nasjonale ekstreme miljøer» skriver overvåkingspolitiet den 29. juli. Straks etter kom det for en dag at den rasistiske bloggeren Fjordman var en av Breiviks mentorer. Da dette ble kjent og sunnmøringen Peder Are Nøstvold Jensen (Fjordman) derfor meldte seg for PST, ble han avvist!

Researchkollektivet Redox i Danmark har nylig avslørt en velorganisert væpnet fascistisk losje, ORG. Blant de 100 medlemmene har flere gjort karriere i det danske politikorpset og i hærens utenlandsoperasjoner, i mediene og næringslivet. ORG har en agenda som er i tråd med den til Breivik og hans meningsfeller. Det multietniske samfunnet skal bekjempes, og man forbereder seg på å bruke våpen.

Bånd mellom politi og nazister i Tyskland

Vi vet at PSTs tyske søsterorganisasjon Bundesnachrichtsdienst var direkte delaktige i stiftelsen av nazipartiet NDP. Dette forholdet ble for noen år siden brukt som begrunnelse for å avvise kravet om forbud av NDP, som i dag er representert i flere delstatsforsamlinger.

Det svenske politikorpset har tradisjonelt vært beryktet for bånd til høyreekstreme miljøer. Ryktet om at statsminister Olof Palmes morder var en politimann, har aldri blitt lagt helt dødt.

Hvor sannsynlig er det at ikke også det norske politikorpset og overvåkingsapparatet kan være infiltrert av fascistiske og rasistiske holdninger og miljøer?

Saken mot overvåkerne som jobbet for USAs ambassade og spionerte på norske demonstranter og forbipasserende, ble henlagt av statsadvokaten bare noen dager etter ugjerningene den 22. juli. Dette kan selvsagt være en ren tilfeldighet, eller man kan ha benyttet seg av medieoppmerksomheten rundt Utøya-drapene til å begrave skandalen.

Fokus på 'venstreekstremisme'

I en atmosfære der hele Norge i ukevis har sunget «Til ungdommen», et dikt av den så avgjort venstreekstreme og kommunistsympatiserende forfatteren Nordahl Grieg, synes PST at det er på sin plass å ta med at «trusselen fra venstreekstreme miljøer i Norge ikke er vesentlig endret som følge av terrorhandlingene 22. juli». Ikke «fremdeles ikke-eksisterende», men «ikke vesentlig endret»!

Det er grovt, men ikke overraskende, at PST bruker tid på å beskjeftige seg med en såkalt trussel fra venstreekstreme miljøer i Norge, til tross for at samtlige terror- og bombeaksjoner i Norge siden krigen har vært utført av nazistiske og fascistiske grupper eller enkeltpersoner.

Om ikke annet, så burde PST ha fått med seg varsku-ropene om faren fra høyre gjennom sin løpende avlytting og infiltrasjon av den progressive venstresida.

{jcomments on}

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre