28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

marxMarxismen er ikke én ting, men en helhetlig måte å se verden på, og en metode for å forstå hvorfor ting utvikler seg og hvordan de utvikler seg.

Den ser på verden «uten fremmede tilsetningsstoffer», slik den faktisk er. Til forskjell fra de fleste andre filosofiske og økonomiske retninger, gir marxismen klare anvisninger for hva som må til for å endre samfunnet og fremme den historiske utviklinga, på grunnlag av lover for samfunnets utvikling.

«Filosofene har anstrengt seg for å forstå verden, det det gjelder er å forandre den».

Karl Marx og Friedrich Engels «oppfant» ikke sin teori av ingenting. De bygde på og videreutvikla kilder og undersøkelser gjort av borgerlige filosofer, økonomer og historikere. Marxismen baserer seg på vitenskap, ikke på tro eller synsing, derfor kalles den også for vitenskapelig sosialisme.

Etter Marx’ død gikk kapitalismen over i sitt imperialistiske stadium og den første arbeiderstaten – Sovjetunionen – så dagens lys. Vladimir Iljitsj Lenin og Josef V. Stalin videreutvikla flere av marxismens grunnteser på grunnlag av denne historiske utviklinga. Marxismen i vår epoke blir derfor ofte kalt marxisme-leninisme.

Marxismen er en helhetlig vitenskap, men den kan deles opp i tre hovedbestanddeler: filosofi, økonomi og politikk (klassekamp). Den marxistiske metoden anvendt på forståelsen av menneskesamfunnet kalles gjerne for historisk og dialektisk materialisme.
Et skikkelig svar på dette spørsmålet ville kreve ei hel bok. Arbeidernes Leksikon gir en mer utfyllende forklaring enn det du finner her.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre