16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Så lenge det forekommer produksjon (se Hva er klasser og klassekamp), vil det finnes arbeidere som gjør produksjonen mulig. Bare menneskelig arbeid skaper verdi, dermed er borgerskapet avhengig av at de kan kjøpe arbeidskraft til å betjene produksjonsmidlene som de eier og har råderett over.

Fagbevegelsens pionererIkke bare må varene produseres, de må også transporteres og selges. Dermed er både industriarbeidere, transportarbeidere og butikkansatte nødvendige ledd som alle er deler av arbeiderklassen. Felles for dem er at de ikke har noen som helst råderett eller eiendomsrett over varene de skaper, transporterer eller selger, og at de alle blir utbytta av industri-, handels- og bankkapitalen.

Arbeiderklassen ser ikke ut som den gjorde for femti år sia, og kapitalistene går ikke lenger med flosshatt. Men utbyttingsforholdet er nøyaktig det samme!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre