Nesten på årsdagen for det kriminelle overfallet på Irak i 2003, iverksatte imperialistmaktene fly- og rakettangrep mot Libya. Krigspropagandaen er like løgnaktig og falsk nå som den var i 2003, selv om det denne gangen skjer med et FN-mandat som «autoriserer medlemsstater […] å treffe alle nødvendige tiltak for å håndheve overholdelse av flyforbudet». En formulering som krigsmaktene fritt tolker til å handle om langt mer enn en flyforbudssone.

Nei til fremmed intervensjon!Krigen er satt i gang under dekke av at angriperne skal «beskytte sivilbefolkningen». Alle som ikke er blindet av krigspropagandaen kan se at det er nøyaktig det motsatte som skjer: Franske Mirage-jagere slapp 19. mars bomber over Benghazi og Tripoli, mens Storbritannia og USA har sendt minst 110 Tomahawk-raketter mot libyske mål. Søndag ettermiddag var minst 64 drept i angrepene. Blant annet skal flere sykehus være ramma.

Våpenhvile ignorert

Angrepene skjedde til tross for at regjeringa i Tripoli umiddelbart etter at sikkerhetsrådets resolusjon ble kjent, erklærte ensidig våpenhvile og dermed imøtekom det første punktet i sikkerhetsrådets Resolusjon 1973 (2011).

De franske og amerikanske angrepene ble like fullt gjennomført, og den libyske statens kunngjøring om våpenhvile ignorert. Allerede her brøt «koalisjonen av villige» sin egen resolusjon og avslører at krigen har helt andre mål enn «vern av sivile liv».

Frankrike og Storbritannia har stilt seg i spissen for krigen mot sine gamle koloniområder. Det var disse to statene som presset på for å tvinge igjennom en resolusjon i sikkerhetsrådet. Et noe mer nølende USA sluttet seg til.

Den arabiske liga protesterer

En vesentlig del av det politiske og diplomatiske forarbeidet var å presse Gulfstatene og Den arabiske liga til å stille seg bak kravet om en flyforbudssone over Libya. I resolusjonsteksten blir de arabiske statenes og Den arabiske ligaens rolle kraftig understreket. Ideen var å la flystyrker fra Qatar eller Saudi-Arabia innlede angrepene for å gi krigen et «arabisk» tilsnitt.

Denne planen slo åpenbart feil, ettersom Frankrike og anglo-amerikanerne trykket på avtrekkeren først. Den arabiske støtten er i ferd med å svinne fra krigens første dag:

«Det som skjer er noe annet enn målet vi hadde om å innføre en flyforbudssone. Det vi ønsket var at sivile libyere skulle bli beskyttet, ikke bombet av Vesten», sier leder av Den arabiske liga, Amr Moussa.

Den afrikanske union (AU) har fra sitt møte i Mauretania krevd umiddelbar stans i angrepene på Libya. Allerede den 10. mars avviste freds- og sikkerhetsrådet i AU alle forslag om fremmed intervensjon mot landet. Men «de regionale aktører» er åpenbart uinteressante når de ikke danser etter imperialistmaktenes pipe.

Splittelse i NATO

Russland, Kina og en rekke land i Latin-Amerika har advart og uttrykt sterk uro over det som skjer. Heller ikke i NATO er det enighet. Tyskland nektet å støtte resolusjonen i Sikkerhetsrådet. Tyrkia og Bulgaria uttrykker seg stadig skarpere imot, og har foreløpig torpedert planene om å gjøre aggresjonen til en NATO-operasjon. Men det er bare et spørsmål om dager før tyrkerne bankes på plass.

– Tyrkia vil aldri rette våpen mot Libyas folk. Statsminister Erdogan.

– Det er utenkelig for oss at våre soldater skulle slippe bomber over libyere, sier statsminister Erdogan ifølge den tyrkiske avisen Hurriyet. – Tyrkia vil aldri rette våpen mot Libyas folk , sa han nylig på et møte i regjeringspartiet AKP. Bulgarias statsminister Boyko Borissov har klart sagt at målet for koalisjonens angrep er å få kontroll over Libyas oljeressurser. – Jeg vil ikke sende pilotene våre ut på et slikt eventyr, sa Borissov i et intervju med fjernsynsstasjonen TV7 mandag. – Interessene bak operasjonen i Libya dreier seg i stor grad om hvem som skal utnytte landets oljekilder, la han til.

Storbritannia og USA øker nå presset for å gjøre aggresjonen til en NATO-krig. USA prøver å nedtone sin rolle og har dessuten spent krigsmaskinen sin til bristepunktet. Det har imidlertid ingen betydning for kommandolinjene. En amerikansk admiral leder uansett operasjonen.

Norge snur kappa

I forrige uke kunne man la seg lure til å tro at den norske regjeringa var blitt mindre krigsgal etter erfaringene i Irak og Afghanistan. Utenriksstatsråd Jonas Gahr Støre manet til forsiktighet og advarte mot vestlig innblanding, mens statssekretær Espen Barth Eide sa at «det er viktig at libyerne må lage sin egen revolusjon». Usedvanlig klok tale til å komme fra norsk utenriksledelse. Derfor kunne det jo ikke vare.

Norge har ikke våget å følge Tysklands linje. Straks USA lot seg overtale av Frankrike og Storbritannia og kastet seg med på krigstoktet, har regjeringa løpt beina av seg for å stille med «bidrag». – Norge vil ta ansvar, sa statsminister Stoltenberg og ilte til sin kollega «lille Napoleon» Sarkozy i Paris for å tilby sine tjenester. I motsetning til Bulgaria, sender Norge «pilotene våre ut på et slikt eventyr» der verken endemål eller kommandoforhold er klarlagt.

Her er noe av hva statsminister Stoltenberg presterte å si på møtet hos den krigsgale franske president Sarkozy den 19. mars:

«For å seire kreves det vilje, utholdenhet og oppofrelse.
Vi gir vår udelte støtte til arbeidet som FNs generalsekretærs spesialutsending legger ned for å finne en bærekraftig og fredelig [sic] løsning på krisen.
Selv om makt alene ikke vil være tilstrekkelig, hender det at det internasjonale samfunnets kollektive vilje må tvinges igjennom med militære midler. Mens vi er samlet her, er Norge derfor i ferd med å klargjøre relevante kapasiteter fra Luftforsvaret for oppgaven, inklusive seks kampfly. […]
Dette er et sannhetens øyeblikk. Historien vil avsi sin dom over oss på grunnlag av våre handlinger nettopp i disse dagene».

Det siste har Stoltenberg rett i.

SV åpner for bakkestyrker

Norske F-16 fly deltar aktivt i angrepskrigen. Foto fra wikimedia.«Kapasitetene» består av en skvadron F-16 fly og en stab av 120 piloter, teknikere, sikkerhetspersonell og presseoffiserer. Norske kampfly har ikke deltatt i krigsoperasjoner siden de var stasjonert i Afghanistan i 2006. Men nå skal den norske regjeringa vise at den er like pro-aktivt aggressiv som den danske, som allerede har en flystyrke på plass på Sicilia. De norske flyene skal være mer teknisk avanserte, og kan derfor være førstevalg for operasjonsledelsen i gjennomføring av angrepsoppdrag. Allerede 24. mars var jagerbomberne i full aksjon over libysk luftrom. De står direkte under amerikansk kommando.

Hele Stortinget støtter denne aggressive angrepskrigen, fra FrP til SV.  Nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell kaller FN-resolusjonen «positiv og nødvendig» og legger overfor NTB til at «eventuelle forslag om å sette inn bakkestyrker må vurderes svært nøye». Slik taler en sann imperialistisk håndlanger.

Hele FN-argumentasjonen har ramlet sammen fra første dag, noe reaksjonen fra Den arabiske liga viser. De krigførende statene, i hovedsak NATO-land, bidrar for hver bombe til å styrke og bygge opp om legitimiteten til Muammar Gaddafis regime. De «hjelper» ikke, men undergraver og kompromitterer de folkelige kreftene i Libya som vil ha et fritt, uavhengig og demokratisk Libya. Dét kan aldri oppnås i samspill med imperialismen og dens gamle kolonimakter.

I den grad Gaddafi-regimet oppfyller løftet om å dele ut våpen til hele folket, bør enhver patriotisk libyer først kjempe mot invasjonsstyrkene. Deretter kan våpnene vendes mot Gaddafi. Et oppsplittet Libya underlagt nykoloniale løpegutter for NATO-herrer, betyr alt annet enn frihet og demokrati. Skulle dette siste bli utfallet, er det en hån mot folkeopprøret og de mange ofrene for Gaddafis regime og imperialistenes terrorbombing.

  • Stopp bombekrigen mot Libya!
  • Støtt det libyske folkets kamp for demokrati og mot invasjonsstyrker!
  • Alle norske styrker ut! Hent soldatene hjem!

Les flere artikler på kpml.no

En Marcha er sentralorgan for PCMLEValgseieren til Evo Morales var ikke uventa, men det endelige resultatet lå langt over prognosene og målingene som spådde at kandidaten fra Bevegelsen fram mot Sosialisme (MAS) ville få 38% av stemmene.

Denne seieren er del av den demokratiske, progressive og venstreorienterte bølgen i latinamerikanske land, slik det har vist seg i forskjellige valgprosesser og i utviklinga av kampen til arbeiderne og folkene som kjemper for forandring. Den er et svar på tre tiår med strukturtilpasningspolitikk påtvunget av Det internasjonale pengefondet (IMF) og av regjeringenes underkastelse for USAs politikk, en politikk som i høy grad har innvirket på bolivianernes livs- og leveforhold.

Denis Donaldson, et framstående medlem av Belfast-avdelinga av det republikanske partiet Sinn Féin, er ekskludert etter at det er avslørt at han har virket som agent for britisk etterretning i 20 år.
I forrige uke ble siktelsene frafalt overfor tre tiltalte i den såkalte Stormontgate-affæren.

I 2002 ble det påstått at det fantes «ugjendrivelige bevis» for at Sinn Féin skulle ha organisert en «spionring» ved Stormont, politisk og administrativt hovedkvarter til den britiske ministeren for Nord-Irland og for den nordirske parlamentariske forsamlinga. Påstandene førte til at den institusjonelle maktfordelinga som fulgte av Langfredagavtalen av 1999, brøt sammen, og skylda ble lagt på republikanerne.

I en tale i Dublin 16. desember gjorde Sinn Féin-lederen Gerry Adams det klart at kjensgjerningene viser at det er Storbritannia, ikke Sinn Féin, som har ansvaret for sammenbruddet.

«Faktum er at det ikke eksisterte noen republikansk spionring ved Stormont.
Faktum er at dette var en nøye fabrikert løgn plantet av Special Branch (britisk etterretning – red.) for å gi maksimal politisk uttelling.
Faktum er at sammenbruddet av de politiske institusjonene var et direkte resultat av handlingene til enkelte av dem som styrer etterretninga og politisystemet til britene.Faktum er at nøkkelpersonen i sentrum for disse hendelsene var et medlem av Sinn Féin som var britisk agent»
, sa Gerry Adams.

Han framholdt at det er sterke krefter innen britisk politi, militærvesen og etterretning som prøver å underminere Langfredagavtalen, som offisielt blir støttet av både den britiske og den irske regjeringa. Adams la til at Sinn Féin vil fortsette å forsvare og fokusere på Langfredagavtalen.

Kilde: Sinn Féin og An Phoblacht

Monarkiene i de arabiske landa er hardt pressa av de folkelige oppstandene og protestene som foreløpig har velta diktatoriske militærregimer i Tunisia og Egypt.

De mer eller mindre eneveldige rojale diktaturene er alle steder og uansett form hovedbastioner for reaksjonære arabiske krefter. De er alle i nær allianse med USA og de øvrige imperialistmaktene som har vært med på å etablere og sikre monarkienes overlevelse fram til nå.  Les artikkelen på Netavisen (dansk)

Nybygg. Foto CC-BY Revolusjon.Under sosialismen fins det ingen bolignød og heller ikke noe «boligmarked». Ingen eiendomsmeglere og ingen dokumentavgift.

Finansminister Kristin Halvorsen kan fortelle at «det ser litt lysere ut». Børsen har krøpet opp til 300 poeng fra bunnivået rundt 200 i vinter. Styringsrenta er rekordlav og boligmarkedet har fått et formidabelt oppsving. Lørdagshandelen går unna og folk bestiller ferieturer.

SemitrailerMen stopp en hal. Samtidig raser det en konkursbølge som spenner fra håndverk og industri til media- og underholdningsbransjen. Ti av landets fylker har hatt mer enn en fordobling av konkurstallene i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i 2008. Investeringene går jamt nedover i såvel industri som detaljhandel. Nybilsalget er ned med 30 prosent, salget av lastebiler og busser er over 40 prosent lavere enn våren 2008.

Samtale med kamerat fra det indiske tidsskriftet Revolutionary Democracy.

Revolusjon har møtt kamerat Pratyush fra redaksjonen i det marxistiske indiske tidsskriftet Revolutionary Democracy.

India er en av økonomiene i verden med de største vekstratene og en stor og voksende arbeiderklasse. Men fortsatt er fattigdommen enorm og utbyttinga grov, ikke minst i de Spesielle økonomiske sonene (SEZ) [disse sonene er fristeder for kapitalen der vanlige lover om arbeidervern osv. er satt ut av kraft – Red]. Noen indiske revolusjonære mener derfor at det er en sosialistisk revolusjon som står på dagsorden i India.

Kommunistene knytta til tidsskriftet Revolutionary Democracy (RD) deler ikke denne oppfatninga. De fastholder at Stalins oppfatning fra 1950 om at India er i en fase med demokratisk revolusjon, fortsatt er gyldig.

Oljefondet har plassert midler i minst 40 ulike land.Nordmenn må være et usedvanlig sindig folkeferd. Når Oljefondet spiller vekk «pensjonssparing» tilsvarende et helt statsbudsjett, er ikke det nok til å utløse masseopptøyer, bare et og annet frustrert leserinnlegg.

Norges Bank har «forvaltet» vekk 650 milliarder kroner i 2008 på styrtende aksjekurser. I tillegg kommer et par hundre miliarder i tap de første månedene av 2009. I januar tilsvarte tapene 5,5 milliarder kroner – hver dag!

Denne artikkelen er lang, bruk artikkelindeks.

Hamma Hammami, leder for Tunisias kommunistiske arbeiderparti.Tunisia spilte en viktig rolle som landet som utløste revolusjonære prosesser i flere arabiske land for ett år siden, det som seinere har fått navnet den arabiske våren.

Men det er selvfølgelig ikke bare progressive og demokratiske krefter som har satt seg i bevegelse. Den navngjetne lederen for Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT), Hamma Hammami, retter skarpe advarsler mot krefter og regimer som er i sving for å avblomstre den arabiske våren.

Den 17. desember kunngjorde presidentene Barack Obama og Raúl Castro at USA og Cuba er blitt enige om en diplomatisk og økonomisk tilnærming.

Endelig fri: De fem kubanerne som USA internerte fordi de forhindret terrorvirksomhet.Endelig fri: De fem kubanerne som USA internerte fordi de forhindret terrorvirksomhet.Det er mulig at Raúl Castro og de øvrige lederne i Havanna med sin tilnærming forsøker å forebygge en USA-regissert «fargerevolusjon» på øya når storebror og landsfader Fidel dør, noe som kan være nært forestående. Kursen som Cuba nå har begitt seg inn på, hvor de åpner for «dialog» med USA også når det gjelder nasjonal suverenitet og demokrati, er imidlertid brolagt med farer.

INTERVJU

Lokomotivfører Janne Håkonsen advarer mot jernbanereformen.

Janne Håkonsen. Foto:© HH/RevolusjonJanne Håkonsen.
© Foto: HH/Revolusjon
– Når private aktører kan profitere på togtrafikken, vil det gå på bemanningen og sikkerheten løs, frykter hun.

Regjeringen har trumfet gjennom jernbanereformen uten risikovurdering og konsekvensanalyse. Allerede i 2016 kan de første jernbanestrekningene bli satt ut på anbud. Jærbanen fra Oslo til Stavanger blir sannsynligvis første linje ut.

Troll A plattformen 1995. Foto: Statoil
Den varsla fusjonen mellom Statoil og olje- og gassdivisjonen til Norsk Hydro har avstedkommet nærmest unison anerkjennelse i borgerskapets leir, akkompagnert av en dagsomsetningseksplosjon på Oslo Børs på over 20 milliarder.

Den frenetiske aksjehandelen før fusjonen ble kunngjort, har fått Kredittilsynet til å innlede granskning. Uten at noen tror at det vil rokke ved noe som helst.

Glemt er alt snakk om betydninga av «fri konkurranse» på sokkelen og mishagsytringene da privateide Saga Petroleum ble fusjonert inn i Hydro i 1999.
Glemt er alle vakre ord om at minst to store norske aktører er et vilkår for teknologisk nyvinning og norsk konkurranseevne.
Glemt er tilsynelatende også Høyres tradisjonelle motstand mot at staten skal være hovedeier i norsk olje- og gassindustri.
Og glemt er innvendingene om at et til de grader dominerende økonomisk lokomotiv kan komme til å få «uheldig påvirkning på de politiske beslutningstakerne».

  • Klikk på høyre fane under for å se og høre erklæringen lest av Hamma Hammami, talsmann for Tunisias kommunistiske arbeiderparti. Hvis du ikke får opp videobildet, klikk her for å se direkte på youtube.

Redselsscenene fra jordskjelvet og tsunamien i Japan er etterfulgt av frykten for en full kjernefysisk nedsmelting ved atomkraftverket i Fukushima, en frykt som rammer en hel verdensdel.

Den mulige nedsmeltinga i Fukushima kan vise seg å bli starten på en ny nedsmelting av verdensøkonomien.

Tsunamien aleine har sannsynligvis krevd minst elleve tusen liv. Hvor mange som kan komme til å bli utsatt for dødelige strålingsdoser, er det knapt noen som tør tenke på i landet hvor atomskyen steg opp fra byene Hiroshima og Nagasaki i 1945.

Eksplosjoner i Fukushima.
Eksplosjoner i Fukushima.
Foto: daveeza, flickr. cc_by_sa

Katastrofen kan også innebære en ny og enda verre nedsmelting av den kriseramma verdensøkonomien.

Sentralbanken i USA pøser desperat på med nye bankkreditter og rentesenkninger for å avverge totalt sammenbrudd.

Hvis det lykkes, blir det bare en midlertidig utsettelse som gir grunnlag for ei enda større krise rundt neste sving. Vi sier med Rosa Luxemburg: «Kreditten er [tvert imot] en særdeles mektig faktor til å skape kriser, og er langt fra å være et middel til å fjerne eller til å mildne krisene».

Oslo  Børs har siden nyttår rast mer enn 22 prosent, og økonomenes krakkterskel er dermed overskredet. Aleine mandag 21. januar var kursfallet på over seks prosent.

dollarbreak250 De asiatiske børsene har hatt minst like dramatiske fall som de europeiske, og det har brutt ut full panikk. Tokyo-børsen gjorde nye stupdykk, mens den indiske børsen like godt stengte dørene da nedgangen passerte 9,5 prosent.

Dollaren har lenge vært i fritt fall på valutamarkedene, og blir nå ytterligere svekka. Sentralbanken Federal Reserve kuttet tirsdag 22. januar styringsrenta (funds-renten) med 0,75 prosentpoeng til 3,50 prosent. Det har ikke skjedd siden september 2001 at sentralbanken griper inn mellom to rentemøter, og rentekuttet har heller ikke vært så kraftig siden 1984 (0,75 prosent).

Tunisierne har gått ut på gatene i protest mot amerikansk innblanding både i Tunisia og i nabolandet Libya.

Samtidig som Vesten forbereder militære angrep mot Libya, er USAs utenriksminister Hillary Clinton på visitt i Tunis i et forsøk på å sikre amerikanske interesser etter at folket kjeppjagde diktator Zine El Abidine Ben Ali.

Kapitalistisk brannslokking: Stadig flere dollarsedler på finansbålet.

Dollarknekk?Den såkalte redningspakka fra finansminister Henry Paulson og sentralbanksjef Ben Bernanke på minst 700 milliarder dollar (tre og en halv billion norske kroner) gir ingen løsning på krisa, heller ikke etter at republikanere og demokrater i Kongressen omsider klarte å enes om ingrediensene i førstehjelpskrinet. Hjerteinfarkt lar seg ikke kurere med plaster i metervis.

Krangelen mellom republikanere og demokrater er ledd i oppløpet foran presidentvalget i november. McCain og Obama vil for enhver pris hindre at rivalen får æra for å «redde nasjonen».

Spørsmålet er hvordan denne pakka skal betales av en fra før av bankerott amerikansk stat , det vil si hvordan den skal finne dekning i relle verdier og ikke fiktive penger. Sjøl kraftig skatteskjerpelser monner lite overfor en befolkning som alt nå lever på krita.

Heller ikke finansverdenen fester tillit til kriseløsningene, fordi det stadig er usikkert hvordan USA skal klare å hoste opp de dollarmengdene som trengs for å berge de skakkjørte finansinstitusjonene og redde dem fra sitt eget utlånsjippo. Paulson-pakka var knapt blitt proklamert som en genial plan før den største sparebanken Washington Mutual klappet sammen og ble overtatt av JP Morgan, som måtte selge 250 millioner aksjer for å finansiere oppkjøpet. JP Morgan er nå det siste privatbaserte halmstrået som markedsteologene håper skal geleide USA ut av krisa.

Valgkamptrøbbel

Folk som står uten tak over hodet som følge av at de ikke klarer renter og avdrag, er tapere uansett. Det er ikke dem som skal reddes gjennom krisepakkene. Det er sterk folkelig motstand mot at finansbaronene ikke bare skal stikke av med millionfallskjermer, men at staten også skal kjøpe opp utlånsblemmene til beløp som ligger opptil den nominelle verdien, og altså ikke den kraftig reduserte markedsprisen. Uheldigvis for Bush-administrasjonen kommer krisa midt under en valgkamp, og det blir derfor vanskeligere enn ellers å fortie og ignorere vanlige amerikaneres raseri over at de blir sittende med svarteper. Regjeringa har samtidig gitt kjappe 25 milliarder dollar i kreditthjelp til de tre store amerikanske bilprousentene General Motors, Ford og Chrysler. Alle tre har gått med underskudd i flere år og blitt utkonkurrert av japanske og europeiske biler. Minst en av gigantkonsernene er trua av konkurs.

Redningsoperasjoner til tross: Verktøykassa til sentralbankene, det være seg Federal Reserve eller Norges Bank, er begrensa. Uansett hva de foretar seg med styringsrentene, blir det feil. Setter de renta ned og dermed stimulerer etterspørselen etter kreditt og øker pengemengden som er i omløp, vil det oppmuntre til ytterligere spekulasjon og svekke valutaen. Setter de renta opp og bremser pengemengden, hemmer det spekulasjonen, men samtidig bremser det opp for produksjonen som følge av dyrere kreditt, og gir synkende eksportinntekter som følge av en styrket valutakurs.

Bankene, som normalt låner ut til hverandre, vil i krisetider tviholde på sine reserver, noe som presser markedsrentene oppover på tross av sentralbankens forsøk på å intervenere. Det er dette vi ser utspiller seg i det norske bankvesenet i disse dager, med de følgene det vil få for boligkjøperne.

Som eneste land i verden kan USA trykke opp en ubegrensa mengde sedler for å dekke inn sine umiddelbare behov, men sjøl i USA vil det nødvendigvis gi seg utslag i en betydelig inflasjon og en svekka dollar. En svakere dollar vil på sin side bidra til å skru oljeprisene oppover, og også gjøre det mindre interessant for asiatiske og arabiske land med store valutabeholdninger å sylte ned sine reserver i amerikanske statsobligasjoner med minimal avkastning. Kina og Japan har lenge kjøpt opp amerikansk offentlig gjeld for å unngå depresisering av dollaren, noe som vil ramme den viktige eksporten deres til USA. Likevel er eksporten allerede hardt rammet, og verre vil det trolig bli. Spørsmålet er hvor lenge Japan vil se seg tjent med å være redningsskøyte for en synkeferdig lekter lastet med dollar. Kina har denne gang ikke forhastet seg med å komme havaristen til ny unnsetning.

Europa og Asia murrer

Sjøl om de europeiske sentralbankene i stor grad har trådt til for å sprøyte milliarder av euro og dollar inn i sine egne hanglende finansinstitusjoner og tilsynelatende gir USA et «håndslag» ved å frigi flere dollar, så er det verdt å merke seg at et land som Kina, med gigantiske dollarbeholdninger, ikke ser noen grunn til å løpe USA til unnsetning. Det samme gjelder Russland, som dessuten har vært nødt til å sprøyte milliarder rubler til sine egne kupongklippere. Av frykt for å oppleve nye krakk som i den katastrofale Jeltsin-perioden sist på 90-tallet, stengte Putin og Medvedev likså godt handelen på Moskvabørsen mens kaoset herjet som verst på Dow Jones og Nasdaq.

De amerikanske investeringsbankene er nå alle historie. Dette er banker som har basert hele sin virksomhet på annet enn tradisjonelle banktjenester. I stedet har de spesialisert seg på oppkjøpsstrategier, fondsplasseringer og økonomisk «rådgivning». Det er blant annet respekterte hus som Lehman Bros, Goldman Sachs og Meryll Lynch som har gitt såvel monopolselskaper som stater rundt om i verden anbefalinger om hvordan de skal ordne sine finanser. Venezuela var et av landa som fikk rødt kort fra Lehman Bros for manglende privatisering og mangelfull økonomisk bærekraft. Ikke rart at Hugo Chávez lot seg friste til å si takk for sist og farvel til Lehman Bros da sistnevnte gikk dukken.

Finansminister Peer Steinbrück i den tyske koalisjonsregjeringa tok bladet fra munnen da han refset USA for «uansvarlighet» fordi amerikanerne har ignorert de europeiske henstillingene om strammere markedsreguleringer. I en åpen utfordring sa Steinbrück at «USA vil miste sin status som supermakta i verdens finanssystem» til fordel for mer kapitalsterke sentra i Asia og Europa. – Verden kommer aldri til å bli den samme igjen, sa han i den tyske Forbundsdagen 25. september. – Om ti år, fortsatte han, – vil vi se på året 2008 som et fundamentalt brudd. Jeg sier ikke at dollaren vil miste sin status som reservevaluta, men den vil bli relativ.

Dette er sjeldent kraftig kost fra en europeisk minister som demonstrerer at EU – som sjøl er alvorlig rammet av krisa – prøver å utnytte situasjonen til å flytte sine posisjoner framover på verdensmarkedet. Det er et risikoprosjekt. Daglig raser det inn meldinger om nye europeiske banker i krise, blant annet i Belgia, Sverige og Danmark. Enkelte spådommer går ut på at krisa kan komme til å slå enda hardere inn i Europa enn i USA.

Farlig tillit

Hvordan tingene utvikler seg på den internasjonale scenen avhenger nå framfor alt av grepene som den amerikanske regjeringa og Kongressen tar. Krisepakka i USA kan bli tilnærmet virkningsløs hvis ikke resten av verdens finanssentra godtar å være med på å finansiere den. Problemet for USA er at dollaren er en kraftig svekka og overpriset verdensvaluta, og økonomiske rivaler bygger seg opp på flere fronter. Den amerikanske økonomien og statsfinansene er nå i en sånn forfatning at dollaren teknisk sett skulle vært parkert som verdensvaluta, og hatt en langt lavere vekslingskurs. Når land som Tyskland og Kina i klartekst påpeker at keiseren er uten klær, ringer alarmklokkene både i det hvite hus og i Pentagon.

Det eneste som sikrer en verdensvaluta er at den har tillit. Papirpenger som ikke en gang kan måles mot en gullstandard, kan bare unntaksvis garanteres gjennom rein økonomisk styrke. Tilliten må trygges gjennom militære muskler. Det er i kraft av USAs overlegne militære kapasitet at dollaren holder stand, for å si det enkelt. En vesentlig bestanddel av dette er dollarens rolle som oljevaluta. Skal USA sikre dollarens framtid, må USA forsikre verden om at dollaren (og altså olja) blir forsvart med militære midler. De mislykka krigseventyrene i Irak og Afghanistan har bare delvis bidratt til det. Derfor innebærer finanskrisa en økende fare for at USA kaster seg ut i nye militære eventyr, for eksempel mot Iran. Innenrikspolitisk kan det også være et gunstig trekk for å fylke amerikanerne på ny under sjåvinismens flagg. Det kan vende oppmerksomheten vekk fra krisevirkningene og gi en «tilleggsforklaring» på skatteplyndringa av vanlige folk.

Norge står for tur

Terra-skandalen, der politikere i åtte kommuner ble lurt trill rundt til å spekulere bort framtidige kraftinntekter, kom ikke i søkelyset på grunn av verken Kredittilsynet eller Finansdepartementet, men takket være undersøkende journalistikk fra Finansavisen. Først da mistet Terra Securities konsesjonen. Dette var en særform for «strukturerte spareprodukter» som i lang tid har herjet landet også på privatmarkedet. Norge har lenge vært på Europatoppen når det gjelder denne «spareformen», som blant annet DnB NOR har prakket på sine kunder.

Et særlig paradoks ved det norske bankvesenet, er at norske banker bruker dollar til lånetransaksjoner seg imellom, og ikke norsk valuta. Dette i motsetning til de aller fleste andre europeiske land, som bruker egen valuta. For å motvirke dollartørke – og som en støtte til Fed – har Norges Bank har opprettet en kredittlinje hos den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve), som gir Norges Bank mulighet til å låne inntil 5 milliarder dollar mot sikkerhet i norske kroner. [Denne ble økt til $15 milliarder to dager seinere – Red.] Dollarene blir så auksjonert ut til forretningsbankene.

Boligskvisen

Alt i oktober i fjor stilte Revolusjon spørsmålet: Når smeller gjeldsbomba? «Kredittinstitusjonene har lenge kasta penger etter folk. Når mange låner til over pipa og har flytende boliglånsrente, vil renteøkninger slå knallhardt ut», skreiv vi blant annet. Analyseselskapet Fitch Ratings hevdet allerede da at det norske boligmarkedet er mest utsatt for gjeldskrise i den vestlige verden.

Grunnrenta er et påslag på den kapitalistiske gjennomsnittsprofitten, som gjør boliger dyrere enn produksjonsprisen. Jordprisen, kapitalisert grunnrente, har en stigende tendens under kapitalismen. Sentraliseringspress og tomtemangel gir monopolgrunnrente i pressområder, og driver boligprisene ytterligere opp. Kombinert med stor tilgang av ledig kreditt og lavt rentenivå, blir utslagene ekstreme. Ut fra noen borgerlige økonomers egne kriterier ligger norske boligpriser for tida ca 30 prosent over «verdien».

Stadig flere nordmenn i gjeldsklemme blir nå tvunget til å selge. På bare to dager fikk Trondheim tingrett inn 30 nye begjæringer om tvangssalg av boliger, skreiv Dagbladet 23. september. Mediene framstiller dette som en «bombe» som nå brutalt går opp for folk. Men det er de samme mediene som i månedsvis har gitt diger spalteplass til økonomiske «eksperter» som har forklart at dette går så bra, så… Og den rødgrønne regjeringa med en finansminister som knapt kan kalles insolvent har knapt foretatt seg noe som helst. Overalt møter vi, sjøl etter boblesprekken på Wall Street, annonser som tilbyr flere hundre tusen kroner i lån på dagen, uten sikkerhet. I motsetning til sin amerikanske kollega og kravene fra en rekke europeiske regjeringer, ser Kristin Halvorsen (SV) ikke en gang noen grunn til å forby spekulantenes short-salg av aksjer.

Kredittkrisa gir høyere markedsrente. Stadig flere kan få namsmannen på døra. Bildet som avtegner seg er et USA i miniatyr: I frykt for at boligen skal ryke på tvangssalg tyr folk til forbrukslån og kredittkort for å betale boliglånet. Samtidig er den truende gjeldsfella på mange måter verre i Norge enn i USA. Pantelån i USA følger boligen, ikke personen. Amerikanerne har dermed den «fordelen» at de ved å gi fra seg husnøklene også kvitter seg med kreditorene. I Norge sitter du som kjent i saksa inntil du har betalt, det hjelper ingen verdens ting om boligen har gått til spottpris på tvangsauksjon. – Vi ser at folk prøver å ordne opp for å slippe å la boligen gå på tvangssalg. Noen satser på forbrukslån en stund. Det er når dette tar slutt vi antakelig får sakene, sier seksjonssjef Reidar Amble-Amundsen ved Oslo Byfogdembete til Dagbladet. (sitert fra dn.no 23.09.2008)

Det har byfogden utvilsomt helt rett i. Mange går en kald vinter i møte.