onsdag 2 desember 2020

Siden 2. april har 327 arbeidere ved den norskeide bildelfabrikken Van Wert i Ohio vært stengt ute. Arbeiderne er organisert i United Steel Workers. Det norske eierkonsernet Kongsberg Automotives (KA), som kjøpte opp fabrikken i desember i fjor, gikk til lockout da arbeiderne nekta å godta et «tilbud» fra de nye norske eierne om et lønnsnedslag på førti – 40 – prosent.

 

Væpna vakter sørger for at streikebrytere blir skysset til og fra fabrikken, mens de ansatte holdes unna.

- Skal vi tjene penger, så kreves et lavere lønnsnivå. Enten må de akseptere lavere lønn, ellers forsvinner jobbene, sier Olav Volldal, konsernsjef i Kongsberg Automotives.

30-åra om igjen

Lønna på 15 dollar i timen (ca NOK 75) skal skrus ned til 9 kroner, og bedriften krever reforhandling av pensjonsavtaler. Blir ikke dette godtatt av arbeiderne, truer KA med å flytte de fleste arbeidsplassene til Mexico.

Hvis noen hadde illusjoner om at norske kapitalister er snillere enn andre, glem det! Dette er røverkapitalisme og fagforeningsknusing på sitt verste. Fellesforbundet har bevliga 10.000 kroner i støtte til de amerikanske arbeiderne, men nøyer seg for øvrig med å kalle KA sin opptreden «moralsk forkastelig».

Det er sjølsagt riktig. Men nettopp derfor burde det eneste moralsk akseptable for Fellesforbundet ikke være å opprette «dialog» mellom de norske blodsugerne og USWA, men å sørge for blokade av Kongsbergs norske avdelinger helt til streikebryterne er fjerna og arbeiderne gjeninntatt med 15 dollar i timen.