mandag 16 mai 2022

Progressive krav som rett til hel fast stilling og likelønn står stadig sentralt på 8. mars. 

8mars banner

Over 100 år er gått siden kvinnenes kampdag for sosialismen ble stiftet på den internasjonale sosialdemokratiske kvinnekongressen i København i 1910, etter forslag fra den tyske kommunisten Clara Zetkin. Kongressen vedtok at en skulle skille seg klart fra den borgerlige kvinnebevegelsen, som hadde liten interesse av at arbeiderklassens kvinner – og arbeiderklassen generelt – fikk det bedre. De ønsket frihet for seg selv og sine medsøstre i borgerskapet.

I dag ser vi tydelig at borgerskapet og dets «feminister» gjør sitt ytterste for å kuppe kvinnedagen og gjøre den til en «likestillingsdag» der menn har rett til å være med å bestemme over dagen. De vil også bortprioritere kollektive kampsaker som for eksempel rett til heltid og erstatte dem med individuell «frihet», der prostitusjon er et uttrykk for den individuelle livsutfoldelse.

Hendelsene i Bergen, der borgerfeministene klarte å kuppe dagen etter flere års mislykkede forsøk, viser at borgerskapet aldri hviler. De vil utrettelig prøve å ta kontroll over arbeiderbevegelsens kamper for å kjøre dem av sporet.
Arbeiderbevegelsens kvinner må reise seg og ta dagen tilbake. Kvinnedagen er en del av arbeiderklassens kamp for frigjøring fra kapitalismen – for sosialismen – og gagner dermed hele klassen, både kvinner og menn. Borgerskapets feminister er i full gang med å ødelegge dagen og forvrenge dens innhold. De skal ikke lykkes med det!

Moralsk forråtnelse - kapitalistisk «frihet»

Det øves et enormt ideologisk press mot unge jenter under de «frie» kapitalistiske forholdene.

Russelåtene er et uttrykk for den mest dekadente, destruktive og fornedrende delen av borgerlig «kultur». Der blir jenter i sin alminnelighet fremstilt som horer og sexleketøy, og overgrep mot 13-åringer fremstilles som morsomt.

Denne moralske forråtnelsen er uttrykk for et kapitalistisk system som knaker i sammenføyningene. Det moralske forfallet rammer den oppvoksende slekten slik at de oppdras til kun å fokusere på kropp, kjønn og sex. Dermed får de ikke brukt energien sin på å styrte dette råtnende systemet.