16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Dokument fra RusslandRussiske revolusjonære kommunister og arbeidere blir i dag forfulgt av det kapitalistiske regimet til Putin og Medvedev. Det trengs en ny sosialistisk revolusjon, sier sentralkomiteens sekretariat i All-unionens kommunistiske parti (bolsjevikene) i denne uttalelsen.

I anledning 140-årsdagen for V.I. Lenins fødsel

Lenin taler. Maleri.Den 22. april 2010 feirer kommunister og revolusjonære over hele verden, alle som tror på idealer om frihet og folkenes uavhengighet, alle som slåss mot imperialismen og reaksjonen, alle progressive mennesker, 140-årsdagen for V.I. Lenins fødsel, hans navn og gjerninger som ble et symbol på frigjøring for alle undertrykte.

140-årsjubileet for grunnleggeren av leninismen og sovjetstaten faller sammen med at Lenins fedreland er offer for den gjenreiste kapitalismen. Den kapitalistiske restaureringa begynte med den XX. partikongressen (denne kongressen fant sted i 1956 – overs. anm.), kongressen markerte en revisjonistisk avsporing fra V. I. Lenins anvisninger som var blitt holdt i hevd i SUKP (b) under ledelse av den geniale videreføreren av Lenins idealer – J. V. Stalin.

Dagens russiske regime, som har etablert et halvfascistisk diktatur og tyr til voldsomme undertrykkingstiltak under falske slagord som «kamp mot terrorisme og ekstremisme», og nylig også «beskyttelse av barn» – for å skille barn fra sine foreldre av politiske grunner, har kastet Russland inn i en avgrunn av katastrofer og lidelser for de breie massene.

Når det gjelder absolutt nedgang i folketallet og barnedødelighet, når det gjelder kriminalitet og narkotikaomsetning, når det gjelder slavehandel og korrupsjon og lignende motbydelige indikatorer, inntar Russland førsteplass i verden.

Herskerklassen sprer om seg med anti-NATO-slagord, men fortsetter med å endre Russland til et vedheng til transnasjonale selskaper. De eksporterer landets mineraler til dumpingpris, plasserer gull og verdipapirer i utenlandske banker og legger ei løkke om halsen på landet vårt. Det som foregår i Russland i dag kan ikke kalles annet enn folkemord på det multinasjonale folket i Russland, og først og fremst på det russiske folket. Kapitalismen som har gjenerobret Russland tar sin hevn over leninismen, over den store oktoberrevolusjonen, den sosialistiske oppbygginga, uavhengigheten og den store seieren over fascismen.

Situasjonen som utvikler seg i landet vårt viser tydelig at det bare fins en utgang og en utvei fra dagens tilstand. Den eneste redning av landet og folket i Russland er den sosialistiske revolusjonen. Derfor har vi, bolsjevikene, forent i All-Unionens kommunistiske parti (bolsjevikene) heist den røde fana med Lenins udødelige ideer. Vi oppfordre det arbeidende folket i Russland til å reise seg under dette banneret, til å reise seg til kamp for å redde fedrelandet, barna våre, til kamp for et sosialistisk Sovjet-Russland!

Lenge leve leninismen!

Oversettelse ved Revolusjon

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre