tirsdag, 17 09 2019

Det X. plenumsmøte til Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner hyller minnet om Yassir Arafat, som gjennom en årrekke ledet det palestinske folkets kamp. Hans død har gitt opphav til mye spekulasjon om Palestinas nærmeste framtid. Men dette heroiske folket, herda i motstand mot den nazi-sionistiske staten Israel, fortsetter kampen for å vinne sin frihet, for sin rett til å ha sin egen stat, for å få tilbake territoriene som har vært okkupert av Israel siden 1967, og for at alle som blei drevet i eksil skal få vende tilbake.

Det palestinske folkets standhaftige kamp får støtte og solidaritet fra våre partier og organisasjoner så vel som fra verdens folk. I motsetning til dette står feigheten og tåpeligheten hos de såkalte demokratiske landa, som under engstelige protester godtar den israelske statens ville og brutale undertrykkelse, støtta og opprettholdt av USA-imperialismen. Sammen med sin sionistiske leiesvenn krenker USA-imperialismen FNs resolusjoner, som den ignorerer, og karakteriserer kynisk de palestinske kjemperne som terrorister, samtidig som de sjøl praktiserer selektive snikmord, tortur godkjent av loven, bombing av befolkninga, planlagt ødeleggelse av bosettinger og flyktningeleirer, rasering av jordbruksanlegg, olivenlunder osv.

Men ingenting kan stanse det palestinske folkets rettferdige kamp, som går   framover i motvind og bølgebevegelser, og som vil ende med seier.