22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Uttalelser og vedtak fra den 11. internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner om situasjonen i Tunisia og Iran

Om situasjonen i Tunisia

Siden den 18. oktober har kamerat Hamma Hammami, talsmann for Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT), gjennomført en sultestreik sammen med seks andre tunisiske politiske og faglige ledere. Sultestreiken finner sted i et klima preget av tiltakende undertrykking i Tunisia.
Streiken dreier seg om tre hovedkrav:

  • politisk og faglig organisasjonsfrihet
  • informasjons- og pressefrihet
  • kunngjøring av et generelt amnesti i Tunisia

Sultestreiken vinner stadig breiere støtte, den utvikles og forvandles til en brei politisk bevegelse retta mot diktaturet i Tunisia. Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) erklærer sin solidaritet med vårt søsterparti PCOT, og med folket i Tunisia og dets kamp mot diktatur og for politisk frihet i landet. IKMLPO understreker støtten som det diktatoriske regimet til Ben Ali mottar fra imperialistene i USA og Europa, de samme maktene som, når det passer dem, vifter med falske flagg om forsvar av frihet og demokrati som påskudd for å gå til krig.

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner
Oktober 2005
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre