30 november 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Originalfoto: Matthias Tillen

Jeg foreslår at Fiskarlaget og Kystfiskarlaget går sammen om en protest mot at EU får fortsette sitt fiske som om Brexit ikke har skjedd, skriver Peter Ørebech.

Stortingsrepresentanten Geir Adelsten Iversen (Senterpartiet Finnmark) stilte 20 d.s. statsråd Odd Emil Ingebrigtsen (H) følgende spørsmål: Hvordan har minister Ingebrigtsen tenkt seg at Nord-norske sjarker – som fratas 21 518 tonn – skal komme seg til området vest av Irland for å hente «byttefisken» som EU skal innvilge Norge?

Mens den nord-norske sjarkflåte er sulteforet med små torskekvoter planlegger minister Odd Emil Ingebrigtsen å gi bort opp mot 29.000 tonn fisk til EU. I bytte skal Norge få fiske etter kolmule, lange, brosme og noen andre fiskeslag vest av Irland. Hvor mye av dette er «papirfisk» får vi først rede på når året er omme. Altså selv om Storbritannia går ut av EU skal EU fiskeflåten få fiske den samme mengde som da Storbritannia var medlem av EU. Og det selv om den britiske andelen av EU- torskekvoten utgjør 50 %.

Har Norge virkelig tenkt å la britene etter Brexit, få fortsette sitt fiske i Barentshavet, må statsråden komme opp med oppimot 15.000 tonn ekstra (!)

Dette må stoppes! Jeg foreslår at Fiskarlaget og Kystfiskarlaget går sammen om en protest mot at EU får fortsette sitt fiske som om Brexit ikke har skjedd.  

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre