20 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

statoil_logo_harald_pettersen
Statoils nye logo. Foto: Harald Pettersen, Statoil.
Kveldsnytt 12. desember melde at Statoil skal vera juniorpartnar i eit storstilt utbyggingsprosjekt for oljeindustri i Irak. Tydelegare kan det neppe seiast at Noreg er ein aktiv deltakar i plyndringa av ressursane til det irakske folket.

Statoil er kontrollert av den norske staten og ein (indirekte) reidskap i norsk utanlandssatsing. Det store oljefeltet som no er planlagt utbygt, skal i mengd svara til produksjonen av all olje i Nordsjøen. Statoil-sjefen kalla det som å koma til Mekka i oljeindustrien. Med folkeleg press og utan mandat frå SN valde statsminister Bondevik å gå imot den usanske bombekrigen mot Irak vinteren 2003. Seinare kom likevel norske soldatar på iraksk jord. No skal Noreg få løn for strevet med gylne oljekontraktar gjevne av quislingregimet i Bagdad. Saddam Hussain var ein banditt og diktator, men vestlege stormakter har ingenting med å avsetja og innsetja styring i andre land. Kva signal sender dessutan Noreg til klimatoppmøtet i København med planen om å opna endå nye oljefelt?

Obama viste sitt sanne eg i Oslo torsdag: Endå ein krigar sit på presidenttrona i Sambandsstatane. Han samanliknar terroristen Osama Bin Laden med diktatoren Adolf Hitler. Slikt gjev vel ikkje nett toppkarakter på Harvard. Bin Laden er ein kriminell eventyrar som burde burast inne, men han står ikkje brodden for ein mannevond ideologi som nazismen eller ein millionarme som den tyske. Obama fører fram lina til Bush og Cheney, men på ein meir utspekulert måte.

Imperialismen tyner livsgrunnlaget på kloten. Svaret vårt er revolusjon og sosialisme. På vegen treng me folkeleg reising og opprør mot kapitalen.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre