19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Den iranske arbeiderklassen har gjennomført flere streiker. Den siste streiken gikk for seg i byen Mahshahr, og varte i seks uker.

Arbeidets parti i Iran (Toufan) offentliggjorde 13. oktober 2011 en uttalelse angående den iranske arbeiderklassens kamp. Her følger et sammendrag.

6500 arbeidere i petrokjemikomplekset i Mahshahr gikk samlet ut i streik. De krevde blant annet slutt på ansettelse gjennom «mellommenn» og utleiefirmaer, slutt på midlertidige og individuelle arbeidskontrakter, og i stedet formelle og kollektive (tariff)avtaler.

Regimet i Den islamske republikken brukte alle midler for å undertrykke og slå ned streiken. Under en tidligere streik i april hadde bedriften lovet å etterkomme de streikendes krav, men de brøt løftet. Arbeiderne har ved den siste streiken dannet streikekomité og streikefond for å stille sterkere.


Regimet i Den islamske republikken har skapt harde økonomiske kår for arbeidsfolk i Iran, og det har vært mange streiker og protester blant forskjellige deler av arbeidsstyrken med krav om utbetaling av forsinkede lønninger, lønnsøkninger, bedre arbeidsforhold, frihet til å danne uavhengige fagforeninger osv. Mange arbeideraktivister har blitt fengslet og torturert for å ha forsøkt å danne fagforeninger. I industrien er midlertidige kontrakter gjennom utleiefirmaer en praksis arbeidsgiverne tar i bruk med støtte fra regimet i Den islamske republikken for å utbytte arbeiderne enda mer. Praksisen stammer fra den nyliberale politikken til Verdens handelsorganisasjon (WTO). Iranske arbeidere, både de med permanente og formelle kontrakter og de med midlertidige og utleiekontrakter, innser at de har felles interesse av å få en slutt på dette.

Et annet hovedkrav fra arbeiderne er dannelsen av uavhengige fagforeninger. Enhver uavhengig fagforening er et mareritt for det iranske regimet. Regimet vet at arbeidere som står samla truer dets eksistens. Det er derfor regimet har prøvd å kvele ethvert forsøk på å danne fagforeninger. På tross av denne undertrykkelsen har man klart å opprette fagforeninger i enkelte bransjer. Arbeidets parti i Iran (Toufan) oppfordrer alle arbeidere til å uttrykke sin solidaritet med kampen til deres kamerater i alle bransjer.

{artikkel Krev at faglige aktivister i Iran løslates!}{div width:400|float:right}{title} {introtext:85} {readmore:Gå til artikkel}{/div}{/artikkel}

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre