16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

kapitalen knipser

Den ene krisepakka etter den andre rulles ut. Hver gang er det kapitalen som stikker av med brorparten, mens folk får slengt noen smuler til seg. På Stortinget råder det rørende harmoni mellom partiene.

Arbeidsløsheten har ikke vært større siden 1930-tallet.

Og verre skal det bli. I den tredje krisepakka får bedriftseierne og storkapitalen 60 milliarder i lanken for å betale sine faste utgifter. Og da snakker vi bare om ut mai måned.

Det betyr at kapitalistene på noen få måneder får overført 200 000 blanke kroner for hver eneste en av de nå 300 000 arbeidsløse og permitterte.

Da har vi ikke tatt med nedsatt arbeidsgiveravgift, skatteutsettelser og lånegarantiordninger på flere titalls milliarder. Flyselskapet Norwegian kan aleine få tre milliarder i lånegarantier, sjøl om det egentlig er i strid med EØS-avtalen og kriserammeverket fra EU. Ettersom Oljefondet – utland ikke skal røres, får isteden Folketrygdfondet lov til å låne ut pensjonspenger til selskapene ved å kjøpe obligasjonslån.

Frilansere, studenter, arbeidsløse, permitterte og sjølstendig næringsdrivende får noen lettelser som for det meste består i forskuddsutbetalinger og/eller en liten forlengelse av utbetalingsperioden for de som har nådd grensa for blant annet dagpenger. Mange vakre ord om å bruke permitteringstida til kompetanseheving gir ikke smør på brødskiva. Fortsatt får de permitterte bare full lønn i 20 dager, noe YS reagerer kraftig på mens LO går stille i dørene.

Den store «kontantstøtta» går til næringslivet, det vil i første rekke si storkapitalen.

I totale støttetiltak begynner summen å nærme seg et halvt statsbudsjett. Finansministeren, som ellers truer med fallitt for velferdsstaten hvis en million eller to går til unger som trenger tannregulering, lar milliardene flagre. Men pengene sitter ikke like løst når det gjelder helsevesenet som skriker etter kvalifisert personell, medisinsk utstyr og sengeplasser.

Politisk klasseharmoni

På Stortinget råder harmoni og den skjønneste enighet under denne «nasjonale dugnaden» hvor flere storselskaper fortsetter å dele ut aksjeutbytte. Det er visst ufint å «drive politikk» i vanskelige tider, og dermed slutter også opposisjonen opp om landsmoder Erna. Rødt og MDG murrer litt av og til, mest fordi de ikke får sitte ved bordet når de store partiene snekrer sine kompromisser.

I mellomtida mangler fremdeles helsepersonell og ansatte i butikk eller kollektivtrafikken elementært smittevern. Matkjedene ser sitt snitt til å skru opp prisene og enkelte tar blodpris for enkelte varer.

Dette handler om klassekamp. Folk er lydige og holder seg innendørs, de som kan. Det kan være fornuftig nok, men det gir også borgerskapet ro til å tømme skattepengene våre over i lommene på de rike. For det er det som skjer, og vi har ennå ikke fått presentert regninga, bare garderobeavgiften. Allerede nå begynner såkalte økonomiske eksperter å snakke om å innføre en særskilt koronaskatt. Og fagtoppene har i praksis forhandla bort lønnsoppgjøret lenge før det kommer i gang. Ingen bør bli overrasket om det kommer forslag om å korte ned ferien eller redusere arbeidsuka hvis etter varer over sommeren. Uten kompensasjon, sjølsagt.

På de arenaene der det er mulig, er det derfor viktig å reise klassekrav og forberede til det som blir en tøff kamp.

Dette er noen av de viktigste krava:

 • Smittevernutstyr til alt helsepersonell og butikkansatte nå!
 • Full lønnskompensasjon ved permitteringer og omsorgsforpliktelser
 • Minst seks måneders rente- og avdragsfritak på alle boliglån under fem millioner
 • Statlig konfiskering og overtakelse av livsviktige selskaper som trues av konkurs. Staten skal overta selskapene, ikke gjeldsforpliktelsene!
 • 12 måneders forbud mot utdeling av aksjeutbytte og pengeflytting fra bedriftene
 • Likviditet til bankene skal gå til folk og industriproduksjon, ikke til bankaksjonærene!
 • Alt helsepersonell må tilbys heltidsstillinger NÅ!
 • Stopp alle sykehusnedlegginger, bygg 20 nye!
 • Gjenreis nasjonal produksjon av legemidler
 • Nei til utsatt lønnstillegg, fem kroner i timen i krisetillegg nå!
 • Avvis alle EØS-avtalens begrensninger på statsstøtte og statlig eierskap
 • Bruk Oljefondet! Omgjør vedtaket om at Oljefondet ikke kan brukes innenlands!
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre