16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

IX. Utvidelsen av kampfeltet, spørsmålet om reservene.

I den nåværende situasjon med kapitalens monopolisering og konsentrasjon, blir arbeiderklassen i enhver økonomisk konflikt stilt overfor spørsmålet om reservene. Stilt overfor de mektige arbeidskjøperorganisasjoner, som rår over uuttømmelige pengekilder og kan støtte seg på den samlede makt hos den borgerlige stat og de reformistiske organisasjonene, får enhver større økonomisk konflikt stor politisk betydning for den samlede arbeiderklasse. Derigjennom får spørsmålet om å utvide kampen og det å trekke med nye lag av arbeidere og øke reservene, særlig stor betydning for forløpet og utgangen av den kampen som er i gang.

Kampen kan utvides «vertikalt» og «horisontalt», dvs. den kan omfatte alle eller en betraktelig del av arbeiderne innenfor en gitt bransje eller industrigren, eller også samtlige arbeidere innenfor hele distriktet. Såvel i det ene som i det andre tilfelle er utvidelsen av kampen bare mulig etter at det er gjort et grundig forarbeid og et intenst arbeid blant disse arbeidergruppene før kampens begynnelse og i særdeleshet under dens forløp.

Spørsmålet om hvilke grupper av arbeidere som skal støttemobiliseres, avhenger av hvor de arbeidskjøperne som berøres av konflikten, best kan rammes. Framfor alt kommer alle bedrifter som er knyttet til vedkommende monopolkonsern og er underlagt den, i betraktning, videre må oppmerksomheten rettes mot slike bedrifter som leverer råstoffer eller forarbeider de frambrakte produkter. Man må gjøre regning med at arbeidskjøperne i tilfelle gir leveringskontraktene til andre steder og skaffer seg manglende varer fra andre distrikter eller fra utlandet m. v. Et meget virksomt våpen er å trekke inn land- og sjøtransport i konflikten, likedan allmennyttige foretak som elektrisitets- og gassverker osv.

I alle disse tilfellene må en ta de alminnelige forholdene i betraktning og ikke bare vårt ønske om å utvide kampen. Vi må ta høyde for grensene for vår innflytelse, i hvilken grad massene er forberedt og den beredvillighet som er tilstede hos dem for å slutte seg til kampen av solidaritetsgrunner. Av dette følger at en under forberedelsen av kampen og i forløpet av den må være stadig oppmerksom på at en isolering av bevegelsen fra de brede arbeidermasser og andre industrigrener fører alvorlige farer med seg.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre